Júl 2019

27. týždeň

Pondelok 1. 7. 2019 meniny: Diana

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 18, 16-33

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 2. 7. 2019 meniny: Berta

Návšteva Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Streda 3. 7. 2019 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Štvrtok 4. 7. 2019 meniny: Prokop

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Gn 22, 1-19

Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Piatok 5. 7. 2019 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Sobota 6. 7. 2019 meniny: Patrik, Patrícia

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 27, 1-5. 15-29

Ž 135, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 7. 7. 2019 meniny: Oliver

14. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 66, 10-14c

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20

R.: Jasaj Bohu, celá zem.

Gal 6, 14-18

Lk 10, 1-12. 17-20

alebo kratšie

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.

28. týždeň

Pondelok 8. 7. 2019 meniny: Ivan

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 28, 10-22a

Ž 91, 1-2. 3-4b. 14-15b

R.: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 9. 7. 2019 meniny: Lujza

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhaoa Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Gn 32, 22-32

Ž 17, 1. 2-3. 6-7. 8+15

R.: Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Streda 10. 7. 2019 meniny: Amália

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 11. 7. 2019 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Piatok 12. 7. 2019 meniny: Nina

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 46, 1-7. 28-30

Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 13. 7. 2019 meniny: Margita

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 49, 29-32; 50, 15-26

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 14. 7. 2019 meniny: Kamil

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Dt 30, 10-14

Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

alebo

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Kol 1, 15-20

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

29. týždeň

Pondelok 15. 7. 2019 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ex 1, 8-14. 22

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 16. 7. 2019 meniny: Drahomír

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Ex 2, 1-15a

Ž 69, 3. 14. 30-31. 33-34

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 17. 7. 2019 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Ex 3, 1-6. 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

NITRA (iba v meste Nitra): Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov - hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Štvrtok 18. 7. 2019 meniny: Kamila

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 3, 13-20

Ž 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 19. 7. 2019 meniny: Dušana

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 11, 10 – 12, 14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 20. 7. 2019 meniny: Iľja, Eliáš

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ex 12, 37-42

Ž 136, 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14. 15

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 21. 7. 2019 meniny: Daniel

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 18, 1-10a

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Kol 1, 24-28

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

30. týždeň

Pondelok 22. 7. 2019 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (sviatok)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Utorok 23. 7. 2019 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Streda 24. 7. 2019 meniny: Vladimír

Streda 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ex 16, 1-5. 9-15

Ž 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

R.: Pane, daj nám chlieb z neba.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Štvrtok 25. 7. 2019 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Piatok 26. 7. 2019 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie B (spomienka)

Ex 20, 1-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 27. 7. 2019 meniny: Božena

Svätého Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Ex 24, 3-8

Ž 50, 1-2. 5-6. 14-15

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Nedeľa 28. 7. 2019 meniny: Krištof

17. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 18, 20-32

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Kol 2, 12-14

Lk 11, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.