Jún 2019

23. týždeň

Pondelok 3. 6. 2019 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Sk 19, 1-8

Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 16, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 4. 6. 2019 meniny: Lenka

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 17-27

Ž 68, 10-11. 20-21

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 1-11a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Streda 5. 6. 2019 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 6. 6. 2019 meniny: Norbert

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Norberta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

Piatok 7. 6. 2019 meniny: Róbert

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 8. 6. 2019 meniny: Medard

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Nedeľa 9. 6. 2019 meniny: Stanislava

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Vigília

Gn 11, 1-9

alebo

Ex 19, 3-8a. 16-20b

alebo

Ez 37, 1-14

alebo

Joel 3, 1-5

Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Rim 8, 22-27

Jn 7, 37-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

alebo

Rim 8, 8-17

Sekvencia

Jn 20, 19-23

alebo

Jn 14, 15-16. 23b-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

24. týždeň

Pondelok 10. 6. 2019 meniny: Margaréta

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi B (spomienka)

Gn 3, 9-15. 20

alebo

Sk 1, 12-14

Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7

R.: Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

Jn 19, 25-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ó šťastná Panna, ty si porodila Pána; ó preblahoslavená Matka Cirkvi, ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna, Ježiša Krista!

Votívna omša o Duchu svätom Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 11. 6. 2019 meniny: Dobroslava

Svätého Barnabáša, apoštola Č (spomienka)

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 10, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Streda 12. 6. 2019 meniny: Zlatko

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 3, 4-11

Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 13. 6. 2019 meniny: Anton

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Iz 6, 1-4. 8

alebo

Hebr 2, 10-18

Ž 23, 2-3. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Jn 17, 1-2. 9. 14-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Vylejem na vás čistú vodu, dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 14. 6. 2019 meniny: Vasil

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 4, 7-15

Ž 116, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Sobota 15. 6. 2019 meniny: Vit

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 5, 14-21

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Nedeľa 16. 6. 2019 meniny: Blanka, Bianka

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Prís 8, 22-31

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

Rim 5, 1-5

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

25. týždeň

Pondelok 17. 6. 2019 meniny: Adolf

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 6, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 18. 6. 2019 meniny: Vratislav

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 8, 1-9

Ž 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 19. 6. 2019 meniny: Alfréd

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Romualda, opáta B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 9, 6-11

Ž 112, 1-2. 3-4. 9

R.: Spravodlivý rozdeľuje a dáva.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 20. 6. 2019 meniny: Valéria

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi B (slávnosť)

Gn 14, 18-20

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

1 Kor 11, 23-26

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Lk 9, 11b-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 21. 6. 2019 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

2 Kor 11, 18. 21b-30

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 22. 6. 2019 meniny: Paulína

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 12, 1-10

Ž 34, 8-9. 10-11. 12-13

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 23. 6. 2019 meniny: Sidónia

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Zach 12, 10-11; 13, 1

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Gal 3, 26-29

Lk 9, 18-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

26. týždeň

Pondelok 24. 6. 2019 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

Vigília

Jer 1, 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Od života matky si mojím ochrancom.

1 Pt 1, 8-12

Lk 1, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavný patrón diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Utorok 25. 6. 2019 meniny: Olívia, Tadeáš

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 13, 2. 5-18

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 26. 6. 2019 meniny: Adriána

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 15, 1-12. 17-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 27. 6. 2019 meniny: Ladislav, Ladislava

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ladislava B
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Gn 16, 1-12. 15-16

alebo kratšie

Gn 16, 6b-12. 15-16

Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: Oslavujte Pána, lebo je dobrý.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Piatok 28. 6. 2019 meniny: Beáta

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Ez 34, 11-16

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Rim 5, 5b-11

Lk 15, 3-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. alebo Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Sobota 29. 6. 2019 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.

Nedeľa 30. 6. 2019 meniny: Melánia

13. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 16b. 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Gal 5, 1. 13-18

Lk 9, 51-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Hovor, Pane, tvoj sluha počúva; ty máš slová večného života.