Máj 2019

18. týždeň

Streda 1. 5. 2019 Sviatok práce

Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša - 11. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Jeremiáš.

Apoštol na liturgii:

11. začalo (Sk 4, 13 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

156. začalo (1 Kor 14, 20 - 25)

= svätému Jeremiášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 15. začalo (5, 17 - 24)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Jeremiášovi.

Štvrtok 2. 5. 2019 meniny: Žigmund

Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša - 12. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

12. začalo (Sk 4, 23 - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Atanázovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Teodózovi.

Piatok 3. 5. 2019 meniny: Galina

BUĎ: Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša - 13. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša - 13. deň Päťdesiatnice. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

13. začalo (Sk 5, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 17. začalo (5,30b - 6,2)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii:

13. začalo (Sk 5, 1 - 11)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 -16)

= svätému Teodózovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 17. začalo (5,30b - 6,2)

= radové čítanie, a

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi.

Sobota 4. 5. 2019 meniny: Florián

Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša - 14. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia.

Apoštol na liturgii:

15. začalo (Sk 5, 21 - 33)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 19. začalo (6, 14 - 27)

= radové čítanie.

Nedeľa 5. 5. 2019 meniny: Lesana, Lesia

NEDEĽA MYRONOSIČIEK - 15. deň Päťdesiatnice. (Svätá a slávna mučenica Irena.) /Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera./ 2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

16. začalo (Sk 6, 1 - 7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 69. začalo (15,43 - 16,8)

= radové čítanie.

19. týždeň

Pondelok 6. 5. 2019 meniny: Hermína

Pondelok po Nedeli myronosičiek - 16. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

Apoštol na liturgii:

17. začalo (Sk 6,8 - 7,5a. 47 - 60)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Jóbovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 13. začalo (4, 46b - 54)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Jóbovi.

Utorok 7. 5. 2019 meniny: Monika

Utorok po Nedeli myronosičiek - 17. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii:

18. začalo (Sk 8, 5 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

125. začalo (1 Kor 1, 18 - 24)

= ctihodnému krížu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 20. začalo (6, 27 - 33)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 60. začalo (19, 6b-11a. 13-20. 25-28a. 30b-35a)

= ctihodnému krížu.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

Streda 8. 5. 2019 meniny: Ingrida

Streda po Nedeli myronosičiek - 18. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

19. začalo (Sk 8, 18 - 25)

= radové čítanie, a

68. začalo (1 Jn 1, 1 - 7)

= svätému Jánovi Teológovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 21. začalo (6, 35 - 39)

= radové čítanie, a

Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Mikulášovi.

Štvrtok 9. 5. 2019 meniny: Roland

BUĎ: Štvrtok po Nedeli myronosičiek - 19. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Štvrtok po Nedeli myronosičiek - 19. deň Päťdesiatnice. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

20. začalo (Sk 8, 26 - 39)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 22. začalo (6, 40 - 44)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii:

20. začalo (Sk 8, 26 - 39)

= radové čítanie, a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 22. začalo (6, 40 - 44)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4, 20 - 5,5

= všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.

Piatok 10. 5. 2019 meniny: Viktória

Piatok po Nedeli myronosičiek - 20. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii:

21. začalo (Sk 8,40 - 9,19a)

= radové čítanie, a

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Šimonovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 23. začalo (6, 48 - 54)

= radové čítanie, a

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

Sobota 11. 5. 2019 meniny: Blažena

BUĎ: Sobota po Nedeli myronosičiek - 21. deň Päťdesiatnice. /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Sobota po Nedeli myronosičiek - 21. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Sobota po Nedeli myronosičiek - 21. deň Päťdesiatnice. Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

22. začalo (Sk 9, 19b - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= mučeníkovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 51. začalo (15, 9 - 16)

= mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii:

22. začalo (Sk 9, 19b - 31)

= radové čítanie, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= radové čítanie, a

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii:

22. začalo (Sk 9, 19b - 31)

= radové čítanie, a

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= blaženému Vasiľovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= radové čítanie, a

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Nedeľa 12. 5. 2019 meniny: Pankrác

NEDEĽA O PORAZENOM - 22. deň Päťdesiatnice. (Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.) 3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 112. začalo (24, 1 - 12)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

23. začalo (Sk 9, 32 - 42)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 14. začalo (5, 1 - 15)

= radové čítanie.

20. týždeň

Pondelok 13. 5. 2019 meniny: Servác

Pondelok po Nedeli o porazenom - 23. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Glykéria.

Apoštol na liturgii:

24. začalo (Sk 10, 1 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 24. začalo (6, 56 - 69)

= radové čítanie.

Utorok 14. 5. 2019 meniny: Bonifác

Utorok po Nedeli o porazenom - 24. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Izidor.

Apoštol na liturgii:

25. začalo (Sk 10, 21 - 33)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 25. začalo (7, 1 - 13)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Mich 4, 2f-3b. 5. 6, 1- 5b. 8. 5, 4

;

Iz 55, 1. 12, 3-4. 55, 2c-3. 7-13

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.

Streda 15. 5. 2019 meniny: Žofia

BUĎ: POLOVICA PÄŤDESIATNICE - jej 25. deň. ( Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.) ALEBO: POLOVICA PÄŤDESIATNICE - jej 25. deň. ( Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.)

Apoštol na liturgii:

34. začalo (Sk 14, 6b - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 26. začalo (7, 14 - 30)

= radové čítanie.

Štvrtok 16. 5. 2019 meniny: Svetozár

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 26. deň. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

Apoštol na liturgii:

26. začalo (Sk 10, 34 - 43)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 29. začalo (8, 12 - 20)

= radové čítanie.

Piatok 17. 5. 2019 meniny: Gizela

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 27. deň. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

Apoštol na liturgii:

27. začalo (Sk 10,44 - 11,10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= radové čítanie.

Sobota 18. 5. 2019 meniny: Viola

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 28. deň. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 31. začalo (8, 31 - 42a)

= radové čítanie.

Nedeľa 19. 5. 2019 meniny: Gertrúda

NEDEĽA O SAMARITÁNKE. Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 29. deň. (Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.) 4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

28. začalo (Sk 11, 19 - 26. 29 - 30)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 12. začalo (4, 5 - 42)

= radové čítanie.

21. týždeň

Pondelok 20. 5. 2019 meniny: Bernard

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 30. deň. Svätý mučeník Tallelaios.

Apoštol na liturgii:

30. začalo (Sk 12, 12 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 32. začalo (8, 42 - 51)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10b - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

Utorok 21. 5. 2019 meniny: Zina

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 31. deň. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Apoštol na liturgii:

31. začalo (Sk 12,25 - 13,12)

= radové čítanie, a

49. začalo (Sk 26, 1 - 5. 12 - 20)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Evanjelium na liturgii:

Jn 33. začalo (8, 51 - 59)

= radové čítanie, a

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Streda 22. 5. 2019 meniny: Júlia, Juliana

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice - jej 32. deň. (Svätý mučeník Bazilisk.)

Apoštol na liturgii:

32. začalo (Sk 13, 13 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 18. začalo (6, 5 - 14)

= radové čítanie.

Štvrtok 23. 5. 2019 meniny: Želmíra

Štvrtok po Nedeli o Samaritánke - 33. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. /Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa./

Apoštol na liturgii:

35. začalo (Sk 14, 20b - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 35. začalo (9,39 - 10,9)

= radové čítanie.

Piatok 24. 5. 2019 meniny: Ela

BUĎ: Piatok po Nedeli o Samaritánke - 34. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. ALEBO: Piatok po Nedeli o Samaritánke - 34. deň Päťdesiatnice. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

36. začalo (Sk 15, 5 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 37. začalo (10, 17 - 28a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Simeonovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

36. začalo (Sk 15, 5 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Nikitovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 37. začalo (10, 17 - 28a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

alebo

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Nikitovi.

Parémie na večierni:

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

;

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

;

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

= všetky tri Tretiemu nájdeniu.

Sobota 25. 5. 2019 meniny: Urban

Sobota po Nedeli o Samaritánke - 35. deň Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Evanjelium na utierni:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii:

37. začalo (Sk 15, 35 - 41)

= radové čítanie, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= Tretiemu nájdeniu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 38. začalo (10, 27 - 38)

= radové čítanie, a

Mt 40. začalo (11, 2 - 15)

= Tretiemu nájdeniu.

Nedeľa 26. 5. 2019 meniny: Dušan

NEDEĽA O SLEPOM - 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

38. začalo (Sk 16, 16 - 34)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 34. začalo (9, 1 - 38)

= radové čítanie.

22. týždeň

Pondelok 27. 5. 2019 meniny: Iveta

Pondelok po Nedeli o slepom - 37. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont.

Apoštol na liturgii:

39. začalo (Sk 17, 1 - 15)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 40. začalo (11, 47 - 57)

= radové čítanie.

Utorok 28. 5. 2019 meniny: Viliam

Utorok po Nedeli o slepom - 39. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

Apoštol na liturgii:

40. začalo od polovice (Sk 17, 19 - 28a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 42. začalo (12, 19 - 36a)

= radové čítanie.

Streda 29. 5. 2019 meniny: Vilma

Odovzdanie sviatku Paschy - 39. deň Päťdesiatnice. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

Apoštol na liturgii:

41. začalo (Sk 18, 22 - 28)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 43. začalo (12, 36 - 47)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 2, 2 - 3e

;

Iz 62,10 - 63,3b. 7-9

;

Zach 14, 1a. 4a. 8-11

= všetky tri Nanebovstúpeniu.

Štvrtok 30. 5. 2019 meniny: Ferdinand

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA - 40. deň Päťdesiatnice - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii:

1. začalo (Sk 1, 1 - 12)

= Nanebovstúpeniu.

Evanjelium na liturgii:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= Nanebovstúpeniu.

Piatok 31. 5. 2019 meniny: Petrana, Petronela

Posviatok Nanebovstúpenia - 41. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora - presun z predchádzajúceho dňa.)

Apoštol na liturgii:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 47. začalo (14, 1 - 11a)

= radové čítanie.