Marec 2019

10. týždeň

Pondelok 4. 3. 2019 meniny: Kazimír

Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu - začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 1, 1 - 20

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 1, 1 - 13

;

Prís 1, 1 - 20

= obidve z daného dňa.

Utorok 5. 3. 2019 meniny: Fridrich

Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu - 2. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 1,19 - 2,3e

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 1, 14 - 23

;

Prís 1, 20 - 33

= obidve z daného dňa.

Streda 6. 3. 2019 meniny: Radoslav, Radoslava

Streda prvého týždňa Veľkého pôstu - 3. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 2, 3f - 11

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 1,24 - 2,3

;

Prís 2, 1 - 22

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 7. 3. 2019 meniny: Tomáš

Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu - 4. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 2, 11c - 21

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 2, 4 - 19

;

Prís 3, 1 - 18

= obidve z daného dňa.

Piatok 8. 3. 2019 meniny: Alan, Alana

Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu - 5. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 3, 1 - 14b

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 2,20 - 3,20

;

Prís 3, 19 - 34

;

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= dve zo dňa, tri sebastejským mučeníkom.

Sobota 9. 3. 2019 meniny: Františka

Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón - 6. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere.

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= sebastejským mučeníkom.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

= radové čítanie, a

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Teodorovi Tirónovi, a

331. začalo (Hebr 12, 1 - 10)

= sebastejským mučeníkom.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 10. začalo (2,23 - 3,5)

= radové čítanie, a

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Teodorovi Tirónovi, a

Mt 80. začalo (20, 1 - 16)

= sebastejským mučeníkom.

Nedeľa 10. 3. 2019 meniny: Branislav, Bruno

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon - 7. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.) 1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

329. začalo od polovice (Hebr 11, 24-26. 32-40; 12, 1-2a)

= z Nedele ortodoxie.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Jn 5. začalo (1, 43 - 51)

= z Nedele ortodoxie.

11. týždeň

Pondelok 11. 3. 2019 meniny: Angela, Angelika

Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu - 8. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 4,2 - 5,7b

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 3,21 - 4,7

;

Prís 3,34 - 4,22

= z daného dňa.

Utorok 12. 3. 2019 meniny: Gregor

Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu - 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež. (Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci - presun z 13. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 5, 7 - 16

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 4, 8 - 15

;

Prís 5, 1 - 15

= obidve z daného dňa.

Streda 13. 3. 2019 meniny: Vlastimil

Streda druhého týždňa Veľkého pôstu - 10. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. (Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež - presun zo 14. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 5, 16 - 25

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 4, 16 - 26

;

Prís 5,15 - 6,3a

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 14. 3. 2019 meniny: Matilda

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu - 11. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. (Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim - presun z 15. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 6, 1 - 12

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 5, 1 - 24

;

Prís 6, 3 - 20

= obidve z daného dňa.

Piatok 15. 3. 2019 meniny: Svetlana

Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu - 12. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. (Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia - presun zo 16. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 7, 1 - 14a

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 5,32 - 6,8

;

Prís 6,20 - 7,1

= obidve dve z daného dňa.

Sobota 16. 3. 2019 meniny: Boleslav

Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu - Druhá zádušná sobota - 13. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

309. začalo (Hebr 3, 12 - 16)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 6. začalo (1, 35b - 44)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= o zosnulých.

Nedeľa 17. 3. 2019 meniny: Ľubica

BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. ALEBO: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca - 14. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.) 2. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

= z radovej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 7. začalo (2, 1 - 12)

= z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

= z radovej nedele, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Gregorovi Palamovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 7. začalo (2, 1 - 12)

= z radovej nedele, a

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Gregorovi Palamovi.

12. týždeň

Pondelok 18. 3. 2019 meniny: Eduard

Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu - 15. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 8, 13 - 9, 6

(7) = z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 6, 9b - 22

;

Prís 8, 1 - 21

= obidve z daného dňa.

Utorok 19. 3. 2019 meniny: Jozef

Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu - 16. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. (Náš prepodobný otec Simeon z Perzie - presun zo 17. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 9,8 - 10,4

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 7, 1 - 5

;

Prís 8,32 - 9,11

= obidve z daného dňa.

Streda 20. 3. 2019 meniny: Víťazoslav, Klaudius

Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu - 17. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. (Náš prepodobný otec Akakios, meliténsky biskup - presun zo 17. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 10, 12 - 20

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 7, 6 - 9

;

Prís 9, 12 - 18

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 21. 3. 2019 meniny: Blahoslav

Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu - 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. (Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu - presun z 18. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 11,10 - 12,2

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 7,11 - 8,3

;

Prís 10, 1 - 22

= obidve z daného dňa.

Piatok 22. 3. 2019 meniny: Beňadik

Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu - 19. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. (Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry - presun z 19. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 13, 2 - 13

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 8, 4 - 21a

;

Prís 10,31 - 11,12

= obidve z daného dňa.

Sobota 23. 3. 2019 meniny: Adrián

Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu - Tretia zádušná sobota - 20. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

325. začalo (Hebr 10, 32 - 38a)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 8. začalo (2, 14 - 17)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= o zosnulých.

Nedeľa 24. 3. 2019 meniny: Gabriel

NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - KRÍŽUPOKLONNÁ - 21. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. /Náš prepodobný otec Zachariáš./ /Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie./ 3. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= z Krížupoklonnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 37. začalo (8,34b - 9,1)

= z Krížupoklonnej nedele.

Parémie na večierni:

Gn 28, 10 - 17

;

Ez 43,27 - 44,4a

;

Prís 9, 1 - 11

= zo sviatku Zvestovania.

13. týždeň

Pondelok 25. 3. 2019 meniny: Marián

Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 22. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39 - 49. 56)

= zo sviatku Zvestovania.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 14, 24 - 32

= z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho:

Gn 8,21b - 9,7

;

Prís 11,19 - 12,6

;

Ex 3, 2 - 8

;

Prís 8, 22 - 30

= dve z daného dňa a dve zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

= zo sviatku Zvestovania.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho:

Lk 3. začalo (1, 24 - 38)

= zo sviatku Zvestovania.

Utorok 26. 3. 2019 meniny: Emanuel

Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 23. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas - presun z 20. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 25, 1 - 9

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 9, 8 - 17

;

Prís 12, 8 - 22

= obidve z daného dňa.

Streda 27. 3. 2019 meniny: Alena

Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 24. deň Štyridsiatnice. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 26,21 - 27,9

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 9,18 - 10,1

;

Prís 12,23 - 13,9

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 28. 3. 2019 meniny: Soňa

Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 25. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci - presun z 21. apríla.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 28, 14 - 22

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 10,32 - 11,9

;

Prís 13,19 - 14,6

= obidve z daného dňa.

Piatok 29. 3. 2019 meniny: Miroslav

Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 26. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 29, 13 - 23

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 12, 1 - 7

;

Prís 14, 15 - 26

= obidve z daného dňa.

Sobota 30. 3. 2019 meniny: Vieroslava

Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu - Štvrtá zádušná sobota - 27. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

313. začalo (Hebr 6, 9 - 12)

= radové čítanie, a

163. začalo (1 Kor 15, 47 - 57)

= o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 31. začalo (7, 31 - 37)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= o zosnulých.

Nedeľa 31. 3. 2019 meniny: Benjamín

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík - 28. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.) 4. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mt 116. začalo (28, 16 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

314. začalo (Hebr 6, 13 - 20)

= z radovej nedele, a

229. začalo (Ef 5, 8b - 19)

= svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 40. začalo (9, 17 - 31)

= z radovej nedele, a

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= svätému Jánovi.