Január 2019

1. týždeň

Utorok 1. 1. 2019 Nový rok

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Panny Márie Bohorodičky B (slávnosť)

Nm 6, 22-27

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Gal 4, 4-7

Lk 2, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Streda 2. 1. 2019 meniny: Alexandra, Karina

Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi B (spomienka)

1 Jn 2, 22-28

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Štvrtok 3. 1. 2019 meniny: Daniela

Štvrtok vo Vianočnom období B
alebo Najsvätejšieho mena Ježiš B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

1 Jn 2, 29 – 3, 6

Ž 98, 1. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

V omši o Najsvätejšom mene Ježiš

Flp 2, 1-11

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Lk 2, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Piatok 4. 1. 2019 meniny: Drahoslav

Piatok vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 7-10

Ž 98, 1. 7-8. 9

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Sobota 5. 1. 2019 meniny: Andrea

Sobota vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 11-21

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.

Jn 1, 43-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Nedeľa 6. 1. 2019 meniny: Antónia

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Zjavenie Pána B (slávnosť)

Iz 60, 1-6

Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

2. týždeň

Pondelok 7. 1. 2019 meniny: Bohuslava

Pondelok po Zjavení Pána B
alebo Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Jn 3, 22 – 4, 6

Ž 2, 7-8. 10-11

R.: Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Mt 4, 12-17. 23-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 8. 1. 2019 meniny: Severín

Utorok po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 7-10

Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Mk 6, 34-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Streda 9. 1. 2019 meniny: Alexej

Streda po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 11-18

Ž 72, 1-2. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Mk 6, 45-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete.

Štvrtok 10. 1. 2019 meniny: Daša

Štvrtok po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 19 – 5, 4

Ž 72, 1-2. 14+15bc. 17

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Lk 4, 14-22a

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Piatok 11. 1. 2019 meniny: Malvína

Piatok po Zjavení Pána B

1 Jn 5, 5-13

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

Lk 5, 12-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Sobota 12. 1. 2019 meniny: Ernest

Sobota po Zjavení Pána B

1 Jn 5, 14-21

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Jn 3, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.

Nedeľa 13. 1. 2019 meniny: Rastislav

Krst Krista Pána B (sviatok)

Iz 42, 1-4. 6-7

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

alebo

Iz 40, 1-5. 9-11

Ž 104, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30

R.: Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký.

Sk 10, 34-38

alebo

Tít 2, 11-14; 3, 4-7

Lk 3, 15-16. 21-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

3. týždeň

Pondelok 14. 1. 2019 meniny: Radovan

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 1, 1-6

Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9

R.: Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi.

Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.

Utorok 15. 1. 2019 meniny: Dobroslav

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 2, 5-12

Ž 8, 2a+5. 6-7. 8-9

R.: Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk.

Mk 1, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Streda 16. 1. 2019 meniny: Kristína

Streda 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 2, 14-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 17. 1. 2019 meniny: Nataša

Svätého Antona, opáta B (spomienka)

Hebr 3, 7-14

Ž 95, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Piatok 18. 1. 2019 meniny: Bohdana

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 4, 1-5. 11

Ž 78, 3+4bc. 6c-7. 8

R.: Nezabúdajme na Božie diela.

Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Sobota 19. 1. 2019 meniny: Drahomíra, Mário

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 4, 12-16

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 20. 1. 2019 meniny: Dalibor

2. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 62, 1-5

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

1 Kor 12, 4-11

Jn 2, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka - hlavný patrón ordinariátu a titul katedrály Č (v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

Prvé čítanie treba vziať zo spoločnej časti mučeníkov: L III, s. 711 n. Žalm podľa výberu čítania.

1 Pt 3, 14-17

Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

4. týždeň

Pondelok 21. 1. 2019 meniny: Vincent

Svätej Agnesy, panny a mučenice Č (spomienka)

Hebr 5, 1-10

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 22. 1. 2019 meniny: Zora

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vincenta, diakona a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Hebr 6, 10-20

Ž 111, 1-2. 4-5. 9+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 2, 23-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 23. 1. 2019 meniny: Miloš

Streda 2. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 7, 1-3. 15-17

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa B (spomienka)

Čítania z férie.

Štvrtok 24. 1. 2019 meniny: Timotej

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Hebr 7, 25 – 8, 6

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mk 3, 7-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Piatok 25. 1. 2019 meniny: Gejza

Obrátenie svätého Pavla, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Pavlovi.

Sk 22, 3-16

alebo

Sk 9, 1-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 26. 1. 2019 meniny: Tamara

Svätých Timoteja a Títa, biskupov B (spomienka)

2 Tim 1, 1-8

alebo

Tít 1, 1-5

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 27. 1. 2019 meniny: Bohuš

3. nedeľa v Cezročnom období Z

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

1 Kor 12, 12-30

alebo kratšie

1 Kor 12, 12-14. 27

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.