September 2018

36. týždeň

Pondelok 3. 9. 2018 meniny: Belo

Pondelok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého.

Apoštol na liturgii:

211. začalo (Gal 4,28 - 5,10)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätému Antimovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 27. začalo (6,54 - 7,8)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Antimovi.

Utorok 4. 9. 2018 meniny: Rozália

Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.

Apoštol na liturgii:

212. začalo (Gal 5, 11 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätému Babylovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 28. začalo (7, 5 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Babylovi.

Streda 5. 9. 2018 meniny: Regina

Streda 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

Apoštol na liturgii:

214. začalo (Gal 6, 2 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

314. začalo (Hebr 6, 13 - 20)

= svätému Zachariášovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 29. začalo (7, 14 - 24a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 96. začalo (23, 29 - 39)

= svätému Zachariášovi.

Štvrtok 6. 9. 2018 meniny: Alica

Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) /Náš prepodobný otec Archippos./

Apoštol na liturgii:

216. začalo (Ef 1, 1 - 9a)

= radové čítanie, prípadne aj

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= svätému Michalovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 30. začalo (7, 24b - 30)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Michalovi.

Piatok 7. 9. 2018 meniny: Marianna

Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont.

Apoštol na liturgii:

217. začalo (Ef 1, 7 - 17)

= radové čítanie z tohto dňa, a

146. začalo (1 Kor 10, 23 - 28)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Sózontovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 32. začalo (8, 1 - 10)

= radové čítanie z tohto dňa, a

Mt 101. začalo (24, 34 - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Sózontovi.

Parémie na večierni:

Gn 28, 10 - 17

;

Ez 43,27 - 44,4a

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky tri Bohorodičke.

Sobota 8. 9. 2018 meniny: Miriama

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY - odporúčaný sviatok. (Sobota pred Povýšením.)

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39-49. 56)

= Narodeniu Bohorodičky.

Apoštol na liturgii:

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Narodeniu Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii:

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Narodeniu Bohorodičky.

Nedeľa 9. 9. 2018 meniny: Martina

NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) 7. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

215. začalo (Gal 6, 11 - 18)

= z nedele pred Povýšením, a

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= svätým Joachimovi a Anne.

Evanjelium na liturgii:

Jn 9. začalo (3, 13 - 17)

= z nedele pred Povýšením, a

Mt 105. začalo (25, 14 - 30)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= svätým Joachimovi a Anne.

37. týždeň

Pondelok 10. 9. 2018 meniny: Oleg

Pondelok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

Apoštol na liturgii:

219. začalo (Ef 1,22 - 2,3)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie.

Utorok 11. 9. 2018 meniny: Bystrík

Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

222. začalo (Ef 2,19 - 3,7)

= radové čítanie, prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Teodore.

Evanjelium na liturgii:

Mk 50. začalo (11, 11 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 28. začalo (8, 3 - 11)

= svätej Teodore.

Streda 12. 9. 2018 meniny: Mária

Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.

Apoštol na liturgii:

223. začalo (Ef 3, 8 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii:

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke.

Parémie na večierni:

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Prís 3, 19 - 34

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky Založeniu chrámu.

Štvrtok 13. 9. 2018 meniny: Ctibor

Štvrtok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

Apoštol na liturgii:

126. začalo (1 Kor 2, 6 - 9)

= zo soboty pred Povýšením, a

225. začalo (Ef 4, 14 - 19)

= radové čítanie z tohto dňa, a

226. začalo (Ef 4, 17 - 25a)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, a

307. začalo (Hebr 3, 1 - 4)

= zo Založenia chrámu.

Evanjelium na liturgii:

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= zo soboty pred Povýšením, a

Mk 52. začalo (11, 27 - 33)

= radové čítanie z tohto dňa, a

Mk 53. začalo (12, 1 - 12)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, a

Mt 67. začalo (16, 13 - 18)

= zo Založenia chrámu.

Parémie na večierni:

Ex 15,22 - 16,1a

;

Prís 3, 11 - 18

;

Iz 60, 11 - 16

= všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Piatok 14. 9. 2018 meniny: Ľudomil

POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Jn 42. začalo od polovice (12, 28 - 36a)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii:

125. začalo (1 Kor 1, 18 - 24)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Evanjelium na liturgii:

Jn 60. začalo (19, 6b-11a. 13-20. 25-28a. 30b-35a)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd

;

Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26

;

Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21

= všetky tri Spolutrpiteľke.

Sobota 15. 9. 2018 meniny: Jolana

BUĎ: Sobota po Povýšení. Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Sobota po Povýšení. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 - 29)

= zo soboty po Povýšení, a

156. začalo (1 Kor 14, 20 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Nikitovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= zo soboty po Povýšení, a

Mk 26. začalo (6, 45 - 53)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 61. začalo (19, 25 - 27)

= Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii:

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Spolutrpiteľke, a

125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 - 29)

= zo soboty po Povýšení, a

156. začalo (1 Kor 14, 20 - 25)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 61. začalo (19, 25 - 27)

= Spolutrpiteľke, a

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= zo soboty po Povýšení, a

Mt 104. začalo (25, 1 - 13)

= radové čítanie.

Nedeľa 16. 9. 2018 meniny: Ľudmila

NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. 8. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

203. začalo (Gal 2, 16 - 20)

= z nedele po Povýšení, a

182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b - 7,1)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii:

Mk 37. začalo (8,34b - 9,1)

= z nedele po Povýšení, a

Mt 62. začalo (15, 21 - 28)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Eufémii.

38. týždeň

Pondelok 17. 9. 2018 meniny: Olympia

Pondelok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

Apoštol na liturgii:

227. začalo (Ef 4, 25 - 32)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 10. začalo (3, 19 - 22)

= radové čítanie.

Utorok 18. 9. 2018 meniny: Eugénia

Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

Apoštol na liturgii:

230. začalo (Ef 5, 20 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 11. začalo (3,23 - 4,1)

= radové čítanie.

Streda 19. 9. 2018 meniny: Konštantín

Streda 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

Apoštol na liturgii:

231. začalo (Ef 5, 25 - 33a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 12. začalo (4, 1 - 15)

= radové čítanie.

Štvrtok 20. 9. 2018 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

A BUĎ: Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

232. začalo (Ef 5,33 - 6,9)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 13. začalo (4, 16 - 22a)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

232. začalo (Ef 5,33 - 6,9)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým Michalovi a Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 13. začalo (4, 16 - 22a)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätým Michalovi a Teodorovi.

Piatok 21. 9. 2018 meniny: Matúš

Piatok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii:

234. začalo (Ef 6, 18 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= radové čítanie.

Sobota 22. 9. 2018 meniny: Móric

Sobota 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie - presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš.) (Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Apoštol na liturgii:

162. začalo (1 Kor 15, 39 - 45)

= radové čítanie, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Fókovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 15. začalo (4, 31 - 36)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Fókovi.

Nedeľa 23. 9. 2018 meniny: Zdenka

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. 1. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

188. začalo (2 Kor 9, 6 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

210. začalo od polovice (Gal 4,22b - 31)

= svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 17. začalo (5, 1b - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 2. začalo (1, 5 - 25)

= svätému Jánovi.

39. týždeň

Pondelok 24. 9. 2018 meniny: Ľuboš, Ľubor

Pondelok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

Apoštol na liturgii:

235. začalo (Flp 1, 1 - 7)

= radové čítanie, prípadne aj

296. začalo (2 Tim 3, 10 - 15)

= svätej Tekle.

Evanjelium na liturgii:

Lk 16. začalo (4, 37 - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 104. začalo (25, 1 - 13)

= svätej Tekle.

Utorok 25. 9. 2018 meniny: Vladislav

Utorok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína.

Apoštol na liturgii:

236. začalo (Flp 1, 8 - 14)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

237. začalo (Flp 1, 12 - 20a)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Lk 18. začalo (5, 12 - 16)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Lk 21. začalo (5, 33 - 39)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= všetky svätému Jánovi Teológovi.

Streda 26. 9. 2018 meniny: Edita

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Streda 19. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 - 19)

= svätému Jánovi Teológovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

237. začalo (Flp 1, 12 - 20a)

.

Evanjelium na liturgii:

Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25)

= svätému Jánovi Teológovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

Lk 21. začalo (5, 33 - 39)

= radové čítanie.

Štvrtok 27. 9. 2018 meniny: Cyprián

Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. /Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera./

Apoštol na liturgii:

238. začalo (Flp 1, 20b - 27a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 23. začalo (6, 12 - 19)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Charitónovi.

Piatok 28. 9. 2018 meniny: Václav

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Piatok 19. týždňa po Päťdesiatnici. /Svätý Václav, český knieža./ /Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona./

Evanjelium na utierni:

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii:

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Charitónovi, a

239. začalo (Flp 1,27 - 2,4)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Charitónovi a zároveň radové čítanie.

Sobota 29. 9. 2018 meniny: Michal, Michaela

Sobota 19. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.

Apoštol na liturgii:

164. začalo (1 Kor 15,58b - 16,3)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Kyriakovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 19. začalo (5, 17 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Kyriakovi.

Nedeľa 30. 9. 2018 meniny: Jarolím

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. 2. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

194. začalo (2 Kor 11,31 - 12,9)

= radové čítanie, prípadne aj

166. začalo (1 Kor 16, 13 - 24)

= svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 26. začalo (6, 31 - 36)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 103. začalo (24, 42 - 47)

= svätému Gregorovi.

Parémie na večierni:

Gn 28, 10 - 17

;

Ez 43,27 - 44,4a

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky tri Bohorodičke.