Júl 2018

27. týždeň

Pondelok 2. 7. 2018 meniny: Berta

Návšteva Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Utorok 3. 7. 2018 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Streda 4. 7. 2018 meniny: Prokop

Streda 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Am 5, 14-15. 21-24

Ž 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

Mt 8, 28-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Štvrtok 5. 7. 2018 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Piatok 6. 7. 2018 meniny: Patrik, Patrícia

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Am 8, 4-6. 9-12

Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Sobota 7. 7. 2018 meniny: Oliver

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Am 9, 11-15

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 8. 7. 2018 meniny: Ivan

14. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 2, 2-5

Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4

R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

2 Kor 12, 7b-10

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

28. týždeň

Pondelok 9. 7. 2018 meniny: Lujza

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhaoa Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 2, 16. 17c-18. 21-22

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 10. 7. 2018 meniny: Amália

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 8, 4-7. 11-13

Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Streda 11. 7. 2018 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Štvrtok 12. 7. 2018 meniny: Nina

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 13. 7. 2018 meniny: Margita

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B (ľubovoľná spomienka)

Oz 14, 2-10

Ž 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17

R.: Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 14. 7. 2018 meniny: Kamil

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila de Lellis, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Iz 6, 1-8

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 15. 7. 2018 meniny: Henrich

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 7, 12-15

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ef 1, 3-14

alebo kratšie

Ef 1, 3-10

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

29. týždeň

Pondelok 16. 7. 2018 meniny: Drahomír

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V omši o Panne Márii

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Utorok 17. 7. 2018 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Iz 7, 1-9

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

NITRA (iba v meste Nitra): Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov - hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 18. 7. 2018 meniny: Kamila

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 10, 5-7. 13-16

Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 19. 7. 2018 meniny: Dušana

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 20. 7. 2018 meniny: Iľja, Eliáš

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

(Ž) Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 21. 7. 2018 meniny: Daniel

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Mich 2, 1-5

Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 22. 7. 2018 meniny: Magdaléna

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 23, 1-6

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 2, 13-18

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

30. týždeň

Pondelok 23. 7. 2018 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Utorok 24. 7. 2018 meniny: Vladimír

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Sarbela Makhlūfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 85, 2-4. 5-6. 7-8

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 25. 7. 2018 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Štvrtok 26. 7. 2018 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie B (spomienka)

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Ž 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R.: Pane, u teba je zdroj života.

Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Piatok 27. 7. 2018 meniny: Božena

Svätého Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Jer 3, 14-17

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 28. 7. 2018 meniny: Krištof

Sobota 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Jer 7, 1-11

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov!

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Nedeľa 29. 7. 2018 meniny: Marta

17. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 4, 42-44

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.