Júl 2018

27. týždeň

Pondelok 2. 7. 2018 meniny: Berta

Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

Apoštol na liturgii:

134. začalo (1 Kor 5,9 - 6,11)

= radové čítanie, prípadne aj

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii:

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke.

Utorok 3. 7. 2018 meniny: Miloslav

Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint.

Apoštol na liturgii:

136. začalo (1 Kor 6,20b - 7,12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 57. začalo (14, 1 - 13)

= radové čítanie.

Streda 4. 7. 2018 meniny: Prokop

Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.

Apoštol na liturgii:

137. začalo (1 Kor 7,12b - 24)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť s bdením, tak aj

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 - 6)

= svätým.

Evanjelium na liturgii:

Mt 60. začalo (14,35 - 15,11)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť s bdením, tak aj

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Mt 21. začalo (7, 12 - 21)

= svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

Štvrtok 5. 7. 2018 meniny: Cyril a Metod

BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

Ak sa berie 1. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Atanázovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Atanázovi, a

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Atanázovi, a

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii:

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie.

Piatok 6. 7. 2018 meniny: Patrik, Patrícia

Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

Apoštol na liturgii:

139. začalo (1 Kor 7,35 - 8,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 63. začalo (15, 29b - 31)

= radové čítanie.

Sobota 7. 7. 2018 meniny: Oliver

Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

Apoštol na liturgii:

108. začalo (Rim 12, 1 - 3)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= radové čítanie.

Nedeľa 8. 7. 2018 meniny: Ivan

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý veľkomučeník Prokop. 6. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

116. začalo (Rim 15, 1 - 7)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Prokopovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 33. začalo (9, 27 - 35)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= svätému Prokopovi.

28. týždeň

Pondelok 9. 7. 2018 meniny: Lujza

Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

Apoštol na liturgii:

142. začalo (1 Kor 9, 13 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 65. začalo (16, 1 - 6)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi.

Utorok 10. 7. 2018 meniny: Amália

BUĎ: Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

144. začalo (1 Kor 10, 5 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 66. začalo (16, 6 - 12)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Antonovi, a

144. začalo (1 Kor 10, 5 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi, a

Mt 66. začalo (16, 6 - 12)

= radové čítanie.

Streda 11. 7. 2018 meniny: Milota

Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.

Apoštol na liturgii:

145. začalo (1 Kor 10, 12 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii:

Mt 68. začalo (16, 20 - 24)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Eufémii.

Štvrtok 12. 7. 2018 meniny: Nina

Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

Apoštol na liturgii:

147. začalo (1 Kor 10,28 - 11,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 69. začalo (16, 24 - 28)

= radové čítanie.

Piatok 13. 7. 2018 meniny: Margita

Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. /Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

Apoštol na liturgii:

148. začalo (1 Kor 11, 8 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= Zhromaždeniu.

Evanjelium na liturgii:

Mt 71. začalo (17, 10 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= Zhromaždeniu.

Sobota 14. 7. 2018 meniny: Kamil

Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

111. začalo (Rim 13, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 - 14, 5)

= svätým Kérykovi a Julite.

Evanjelium na liturgii:

Mt 47. začalo (12, 30 - 37)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

;

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10 - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= tri svätým otcom a tri svätému Vladimírovi.

Nedeľa 15. 7. 2018 meniny: Henrich

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. 7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

124. začalo (1 Kor 1, 10 - 18)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým otcom, a

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= svätému Vladimírovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 58. začalo (14, 14b - 22)

= radové čítanie, a

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= svätým otcom, a

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Vladimírovi.

29. týždeň

Pondelok 16. 7. 2018 meniny: Drahomír

Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.

Apoštol na liturgii:

150. začalo (1 Kor 11,31 - 12,6)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšiu berie 2. možnosť s bdením, tak aj

152. začalo (1 Kor 12, 12 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 74. začalo (18, 1 - 10)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť s bdením, tak aj

Mt 76. začalo (18, 18 - 22; 19,1 - 2. 13 - 15)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Jób 2, 1 - 10

;

Múd 5, 1 - 13

;

Sir 2, 6 - 13

= všetky tri svätému Pavlovi.

Utorok 17. 7. 2018 meniny: Bohuslav

BUĎ: Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

152. začalo (1 Kor 12, 12 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Maríne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 76. začalo (18, 18 - 22; 19,1 - 2. 13 - 15)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii:

73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 - 16)

= svätému Pavlovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

152. začalo (1 Kor 12, 12 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

Mt 76. začalo (18, 18 - 22; 19,1 - 2. 13 - 15)

= radové čítanie.

Streda 18. 7. 2018 meniny: Kamila

Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. /Svätý mučeník Hyacint z Amastridy./ /Naši prepodobní otcovia Andrej - Svorad a Beňadik./

Apoštol na liturgii:

154. začalo (1 Kor 13,4 - 14,5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 80. začalo (20, 1 - 16)

= radové čítanie.

Štvrtok 19. 7. 2018 meniny: Dušana

Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.

Apoštol na liturgii:

155. začalo (1 Kor 14, 6 - 19)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

157. začalo (1 Kor 14, 26b - 40)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mt 81. začalo (20, 17 - 28)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Mt 83. začalo od polovice (21, 12-14. 17-20)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

1 Kr 17, 1 - 24

;

1 Kr 18, 1. 17-42. 45-46. 19, 1-16

;

1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14

= všetky tri svätému Eliášovi.

Piatok 20. 7. 2018 meniny: Iľja, Eliáš

Svätý a slávny prorok Eliáš.

Evanjelium na utierni:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii:

57. začalo (Jak 5, 10 - 20)

= svätému Eliášovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

157. začalo (1 Kor 14, 26b - 40)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj

Mt 83. začalo od polovice (21, 12-14. 17-20)

= radové čítanie.

Sobota 21. 7. 2018 meniny: Daniel

Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel.

Apoštol na liturgii:

113. začalo (Rim 14, 6 - 9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 64. začalo (15, 32 - 39)

= radové čítanie.

Nedeľa 22. 7. 2018 meniny: Magdaléna

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. 8. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

128. začalo (1 Kor 3, 9 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

141. začalo (1 Kor 9, 2b - 12)

= svätej Márii Magdaléne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 59. začalo (14, 22 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 34. začalo (8, 1 - 3)

= svätej Márii Magdaléne.

30. týždeň

Pondelok 23. 7. 2018 meniny: Oľga

Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

159. začalo (1 Kor 15, 12 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 84. začalo (21, 18 - 22)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

Utorok 24. 7. 2018 meniny: Vladimír

BUĎ: Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

161. začalo (1 Kor 15, 29 - 38)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Kristíne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 85. začalo (21, 23b - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii:

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

161. začalo (1 Kor 15, 29 - 38)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

Mt 85. začalo (21, 23b - 27)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätej Anne.

Streda 25. 7. 2018 meniny: Jakub

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

Evanjelium na utierni:

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätej Anne.

Apoštol na liturgii:

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= svätej Anne, a

165. začalo (1 Kor 16, 4 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= svätej Anne, a

Mt 86. začalo (21, 28b - 32)

= radové čítanie.

Štvrtok 26. 7. 2018 meniny: Anna, Hana

Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

Apoštol na liturgii:

167. začalo (2 Kor 1, 1 - 7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 88. začalo (21, 43 - 46)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= všetky tri svätému Panteleimónovi.

Piatok 27. 7. 2018 meniny: Božena

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. /Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár./

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii:

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Panteleimónovi, a

169. začalo (2 Kor 1, 12 - 20)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Panteleimónovi, a

Mt 91. začalo (22, 23 - 33)

= radové čítanie.

Sobota 28. 7. 2018 meniny: Krištof

Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Apoštol na liturgii:

119. začalo (Rim 15, 30 - 33)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 73. začalo (17,24b - 18,4)

= radové čítanie.

Nedeľa 29. 7. 2018 meniny: Marta

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Kallinik. 1. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 72. začalo (17, 14b - 23a)

= radové čítanie.