«

F
e
b
r
u
á
r

«
»

A
p
r
í
l

»

9. týždeň

10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

13. týždeň

Piatok 30. 3. [Vieroslava]

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.


Evanjeliá na utierni svätých strastí: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Parémie na večierni: ; ; .
Apoštol na večierni: .
Evanjelium na večierni: .