Február 2018

5. týždeň

Štvrtok 1. 2. 2018 meniny: Tatiana

Štvrtok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón.

Apoštol na liturgii:

74. začalo (1 Jn 4,20 - 5,21)

= radové čítanie z tohto dňa, a

75. začalo (2 Jn 1, 1 - 13)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= svätému Tryfónovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 66. začalo (15, 1 - 15)

= radové čítanie z tohto dňa,

Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 - 41)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni:

Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16

;

Iz 6, 1 - 12

;

Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21

= všetky tri zo Stretnutia.

Piatok 2. 2. 2018 meniny: Erika, Erik

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Lk 8. začalo (2, 25 - 32)

= zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii:

316. začalo (Hebr 7, 7 - 17)

= zo Stretnutia.

Evanjelium na liturgii:

Lk 7. začalo (2, 22b - 40)

= zo Stretnutia.

Sobota 3. 2. 2018 meniny: Blažej

Sobota mäsopôstneho týždňa - Prvá zádušná sobota - predpôstne obdobie. (Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.) ( Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.)

Apoštol na liturgii:

146. začalo (1 Kor 10, 23 - 28)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= zosnulým.

Evanjelium na liturgii:

Lk 105. začalo (21, 8 - 9. 25 - 27. 33 - 36)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= zosnulým.

Nedeľa 4. 2. 2018 meniny: Veronika

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA - predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.) 2. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 70. začalo (16, 1 - 8)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

140. začalo (1 Kor 8,8 - 9,2)

= z Mäsopôstnej nedele.

Evanjelium na liturgii:

Mt 106. začalo (25, 31 - 46)

= z Mäsopôstnej nedele.

6. týždeň

Pondelok 5. 2. 2018 meniny: Agáta

Pondelok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta.

Apoštol na liturgii:

76. začalo (3 Jn 1, 1 - 15)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 96. začalo (19, 29-40; 22, 7-39)

= radové čítanie.

Utorok 6. 2. 2018 meniny: Dorota

Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.) /Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci./

Apoštol na liturgii:

77. začalo (Júd 1, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1)

= radové čítanie.

Streda 7. 2. 2018 meniny: Vanda

Streda syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie.ň Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Joel 2, 12 - 26

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Joel 3, 12 - 21

= z daného dňa.

Štvrtok 8. 2. 2018 meniny: Zoja

Štvrtok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.

Apoštol na liturgii:

78. začalo (Júd 1, 11 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Teodorovi.

Piatok 9. 2. 2018 meniny: Zdenko

Piatok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Svätý mučeník Nikefor. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Zach 8, 7 - 17

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Zach 8, 19 - 23

= z daného dňa.

Sobota 10. 2. 2018 meniny: Gabriela

Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi - predpôstne obdobie. (Svätý mučeník Charalampés.)

Apoštol na liturgii:

115. začalo (Rim 14, 19 - 26)

= radové čítanie, a

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= prepodobným otcom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 16. začalo (6, 1 - 13)

= radové čítanie, a

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= prepodobným otcom.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Cyrilovi.

Nedeľa 11. 2. 2018 meniny: Dezider

SYROPÔSTNA NEDEĽA - posledný deň predpôstneho obdobia. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov - presun z nasledujúcej stredy. (Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.) 3. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

112. začalo (Rim 13,11b - 14,4)

= zo Syropôstnej nedele, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 17. začalo (6, 14 - 21)

= zo Syropôstnej nedele, a

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

alebo

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätému Cyrilovi.

7. týždeň

Pondelok 12. 2. 2018 meniny: Perla

Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu - začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 1, 1 - 20

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 1, 1 - 13

;

Prís 1, 1 - 20

= obidve z daného dňa.

Utorok 13. 2. 2018 meniny: Arpád

Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu - 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Martinián. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 1,19 - 2,3e

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 1, 14 - 23

;

Prís 1, 20 - 33

= obidve z daného dňa.

Streda 14. 2. 2018 meniny: Valentín

Streda prvého týždňa Veľkého pôstu - 3. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Auxencius. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./ Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 2, 3f - 11

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 1,24 - 2,3

;

Prís 2, 1 - 22

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 15. 2. 2018 meniny: Pravoslav

Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu - 4. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 2, 11c - 21

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 2, 4 - 19

;

Prís 3, 1 - 18

= obidve z daného dňa.

Piatok 16. 2. 2018 meniny: Ida, Liana

Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu - 5. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 3, 1 - 14b

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 2,20 - 3,20

;

Prís 3, 19 - 34

= obidve z daného dňa.

Sobota 17. 2. 2018 meniny: Miloslava

Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón - 6. deň Štyridsiatnice. ( Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

= radové čítanie, a

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Teodorovi Tirónovi.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 10. začalo (2,23 - 3,5)

= radové čítanie, a

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Teodorovi Tirónovi.

Nedeľa 18. 2. 2018 meniny: Jaromír

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon - 7. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.) 4. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 112. začalo (24, 1 - 12)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

329. začalo od polovice (Hebr 11, 24-26. 32-40; 12, 1-2a)

= z Nedele ortodoxie.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Jn 5. začalo (1, 43 - 51)

= z Nedele ortodoxie.

8. týždeň

Pondelok 19. 2. 2018 meniny: Vlasta

Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu - 8. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 4,2 - 5,7b

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 3,21 - 4,7

;

Prís 3,34 - 4,22

= z daného dňa.

Utorok 20. 2. 2018 meniny: Lívia

Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu - 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna - presun z 27. marca.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 5, 7 - 16

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 4, 8 - 15

;

Prís 5, 1 - 15

= obidve z daného dňa.

Streda 21. 2. 2018 meniny: Eleonóra

Streda druhého týždňa Veľkého pôstu - 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. (Náš prepodobný otec Hilarión Nový - presun z 28. marca.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 5, 16 - 25

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 4, 16 - 26

;

Prís 5,15 - 6,3a

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 22. 2. 2018 meniny: Etela

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu - 11. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. (Náš prepodobný otec Štefan Divotvorca - presun z 28. marca.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 6, 1 - 12

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 5, 1 - 24

;

Prís 6, 3 - 20

= obidve z daného dňa.

Piatok 23. 2. 2018 meniny: Roman, Romana

Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu - 12. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána - presun z 29. marca.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 7, 1 - 14a

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 5,32 - 6,8

;

Prís 6,20 - 7,1

;

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

;

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

;

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

= dve z daného dňa, tri svätému Jánovi Predchodcovi.

Sobota 24. 2. 2018 meniny: Matej

Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu - 13. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Evanjelium na utierni:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

309. začalo (Hebr 3, 12 - 16)

= radové čítanie, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 6. začalo (1, 35b - 44)

= radové čítanie, a

Mt 40. začalo (11, 2 - 15)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Nedeľa 25. 2. 2018 meniny: Frederik, Frederika

BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - 14. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. ALEBO: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - Náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca - 14. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.) 5. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

= z radovej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 7. začalo (2, 1 - 12)

= z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

= z radovej nedele, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Gregorovi Palamovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 7. začalo (2, 1 - 12)

= z radovej nedele, a

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Gregorovi Palamovi.