Január 2018

1. týždeň

Pondelok 1. 1. 2018 Nový rok

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

298. začalo (2 Tim 4, 5 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

254. začalo (Kol 2, 8 - 12)

= zo sviatku Obrezania.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52)

= zo sviatku Obrezania.

Utorok 2. 1. 2018 meniny: Alexandra, Karina

Utorok 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii:

60. začalo (1 Pt 3, 10 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Silvestrovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 55. začalo (12, 18 - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 50. začalo (15, 1 - 7)

= svätému Silvestrovi.

Streda 3. 1. 2018 meniny: Daniela

Streda 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Apoštol na liturgii:

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Gordiovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Gordiovi.

Štvrtok 4. 1. 2018 meniny: Drahoslav

Štvrtok 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

Apoštol na liturgii:

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

96. začalo od polovice (Rim 8, 8 - 14)

= svätým apoštolom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 57. začalo (12, 38b - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätým apoštolom.

Piatok 5. 1. 2018 meniny: Andrea

Predsviatok a predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Iz 35, 1 - 10

.

na 3. hodinke:

Iz 1, 16 - 20

.

na 6. hodinke:

Iz 12, 3 - 6

.

na 9. hodinke:

Iz 49, 8 - 15

.

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

33. začalo (Sk 13, 25 - 33a)

,

na 3. hodinke:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

91. začalo (Rim 6, 3b - 11)

,

na 9. hodinke:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Mt 5. začalo (3, 1 - 11)

,

na 3. hodinke:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

Mk 2. začalo (1, 9 - 15)

,

na 9. hodinke:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Gn 1, 1 - 13

;

Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a

;

Ex 15,22 - 16,1a

;

Joz 3, 7-8. 15-17

;

4 Kr 2, 6 - 14

;

4 Kr 5, 9 - 14

;

Iz 1, 16 - 20

;

Gn 32, 2b - 11a

;

Ex 2, 5 - 10

;

Sdc 6, 36 - 40

;

3 Kr 18, 30 - 39

;

4 Kr 2, 19 - 22

;

Iz 49, 8 - 15

.

Verše k tropáru po 3. parémii:

Ž 66, 2 - 8

.

Verše k tropáru po 6. parémii:

Ž 92, 1 - 5

.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

143. začalo (1 Kor 9, 19 - 27)

.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Lk 9. začalo (3, 1 - 18)

.

Parémie na veľkom svätení vody:

Iz 35, 1 - 10

;

Iz 55, 1 - 13

;

Iz 12, 3 - 6

.

Apoštol na veľkom svätení vody:

143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 - 4)

.

Evanjelium na veľkom svätení vody:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

.

Sobota 6. 1. 2018 meniny: Antónia

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Evanjelium na liturgii:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Nedeľa 7. 1. 2018 meniny: Bohuslava

NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. 6. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

224. začalo od polovice (Ef 4, 7 - 13)

= z Nedele po Osvietení, a

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 8. začalo (4, 12 - 17)

= z Nedele po Osvietení, a

Jn 3. začalo (1, 29 - 34)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

2. týždeň

Pondelok 8. 1. 2018 meniny: Severín

Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika.

Apoštol na liturgii:

53. začalo (Jak 2, 14 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie.

Utorok 9. 1. 2018 meniny: Alexej

Utorok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt.

Apoštol na liturgii:

54. začalo (Jak 3, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 50. začalo (11, 11 - 23)

= radové čítanie.

Streda 10. 1. 2018 meniny: Daša

Streda 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.)

Apoštol na liturgii:

55. začalo (Jak 3,11 - 4,6)

= radové čítanie, prípadne aj

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 - 8)

= svätému Gregorovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri prepodobnému Teodózovi.

Štvrtok 11. 1. 2018 meniny: Malvína

Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii:

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Teodózovi, a

56. začalo (Jak 4,7 - 5,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi, a

Mk 52. začalo (11, 27 - 33)

= radové čítanie.

Piatok 12. 1. 2018 meniny: Ernest

Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.

Apoštol na liturgii:

58. začalo (1 Pt 1, 1 - 2. 10 - 12; 2, 6 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 53. začalo (12, 1 - 12)

= radové čítanie.

Sobota 13. 1. 2018 meniny: Rastislav

Posviatok Osvietenia. Sobota po Osvietení. Sobota 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= zo soboty po Osvietení, a

273. začalo (1 Sol 5, 14 - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 7. začalo (4, 1 - 11)

= zo soboty po Osvietení, a

Lk 84. začalo (17, 3 - 10)

= radové čítanie.

Nedeľa 14. 1. 2018 meniny: Radovan

NEDEĽA O ZACHEJOVI. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. /Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska./ 7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 - 15)

= z Nedele o Zachejovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 94. začalo (19, 1 - 10)

= z Nedele o Zachejovi.

3. týždeň

Pondelok 15. 1. 2018 meniny: Dobroslav

Pondelok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

Apoštol na liturgii:

59. začalo (1 Pt 2,21b - 3,9)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 54. začalo (12, 13 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Utorok 16. 1. 2018 meniny: Kristína

Utorok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

Apoštol na liturgii:

60. začalo (1 Pt 3, 10 - 22)

= radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= svätému Petrovi; ak sa však zajtrajší sviatok bude sláviť s bdením, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mk 55. začalo (12, 18 - 27)

= radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Petrovi; ak sa zajtrajší sviatok bude sláviť s bdením, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

Streda 17. 1. 2018 meniny: Nataša

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie.

Štvrtok 18. 1. 2018 meniny: Bohdana

Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

Apoštol na liturgii:

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 57. začalo (12, 38b - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Piatok 19. 1. 2018 meniny: Drahomíra, Mário

Piatok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

Apoštol na liturgii:

64. začalo (2 Pt 1, 1 - 10)

= radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Makariovi; ak sa však zajtrajší sviatok bude sláviť s bdením, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

293. začalo (2 Tim 2, 11 - 19)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mk 58. začalo (13, 1 - 8)

= radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Makariovi; ak sa však zajtrajší sviatok bude sláviť s bdení, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

Lk 88. začalo (18, 2 - 8a)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

Sobota 20. 1. 2018 meniny: Dalibor

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Sobota 33. týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač - presun z nasledujúcej nedele.) (Svätý mučeník Neofyt - presun z nasledujúcej nedele.) (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila - presun z nasledujúcej nedele.)

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

293. začalo (2 Tim 2, 11 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

Lk 88. začalo (18, 2 - 8a)

= radové čítanie.

Nedeľa 21. 1. 2018 meniny: Vincent

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI - začiatok predpôstneho obdobia. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

296. začalo (2 Tim 3, 10 - 15)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 89. začalo (18, 10 - 14)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

4. týždeň

Pondelok 22. 1. 2018 meniny: Zora

Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

Apoštol na liturgii:

66. začalo (2 Pt 1,20 - 2,9)

= radové čítanie, prípadne aj

290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 - 9a)

= svätému Timotejovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 59. začalo (13, 9 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätému Timotejovi.

Utorok 23. 1. 2018 meniny: Miloš

Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. /Svätý mučeník Agatangel./

Apoštol na liturgii:

67. začalo (2 Pt 2, 9 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätému Klementovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 60. začalo (13, 14 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Klementovi.

Streda 24. 1. 2018 meniny: Timotej

Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Apoštol na liturgii:

68. začalo (2 Pt 3, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 61. začalo (13, 24 - 31)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

Štvrtok 25. 1. 2018 meniny: Gejza

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie.

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi Teológovi, a

69. začalo (1 Jn 1,8 - 2,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Gregorovi Teológovi, a

Mk 62. začalo (13,31 - 14,2)

= radové čítanie.

Piatok 26. 1. 2018 meniny: Tamara

Piatok 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

Apoštol na liturgii:

70. začalo (1 Jn 2, 7 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 63. začalo (14, 3 - 9)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba

= všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

Sobota 27. 1. 2018 meniny: Bohuš

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Sobota 34. týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. ( Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky - presun z nasledujúcej nedele.)

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii:

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Jánovi Zlatoústemu, a

295. začalo (2 Tim 3, 1 - 9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Jánovi Zlatoústemu, a

Lk 103. začalo (20,45b - 21,4)

= radové čítanie.

Nedeľa 28. 1. 2018 meniny: Alfonz

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI - predpôstne obdobie. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mt 116. začalo (28, 16 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

135. začalo (1 Kor 6, 12 - 20)

= z Nedele o márnotratnom synovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 79. začalo (15, 11 - 32)

= z Nedele o márnotratnom synovi.

5. týždeň

Pondelok 29. 1. 2018 meniny: Gašpar

Pondelok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

Apoštol na liturgii:

71. začalo (1 Jn 2,18 - 3,10)

= radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi; ak sa však zajtrajší sviatok slávi s bdením, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

72. začalo (1 Jn 3,10b - 20)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mk 49. začalo (11, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi; ; ak sa však zajtrajší sviatok slávi s bdením, tak po radovom čítaní z tohto dňa aj

Mk 64. začalo (14, 10 - 42)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

;

Múd 3, 1 - 9

= všetky tri trom svätiteľom.

Utorok 30. 1. 2018 meniny: Ema

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Utorok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. (Svätý hieromučeník Hippolyt.)

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii:

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= trom svätiteľom; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

72. začalo (1 Jn 3,10b - 20)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= trom svätiteľom; ak sa však dnešný sviatok neslávi s bdením, tak aj

Mk 64. začalo (14, 10 - 42)

= radové čítanie.

Streda 31. 1. 2018 meniny: Emil

Streda mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

Apoštol na liturgii:

73. začalo (1 Jn 3,21 - 4,6)

= radové čítanie, prípadne aj

153. začalo (1 Kor 12,27 - 13,8a)

= svätým Kýrovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 65. začalo (14,43 - 15,1)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätým Kýrovi a Jánovi.