Október 2018

40. týždeň

Pondelok 1. 10. 2018 meniny: Arnold

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Jób 1, 6-22

Ž 17, 1. 2-3. 6-7

R.: Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová.

Lk 9, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Utorok 2. 10. 2018 meniny: Levoslav

Svätých anjelov strážcov B (spomienka)

Ex 23, 20-23a

Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

R.: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.

Mt 18, 1-5. 10

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Streda 3. 10. 2018 meniny: Stela

Streda 26. týždňa v Cezročnom období Z

Jób 9, 1-12. 14-16

Ž 88, 10b-11. 12-13. 14-15

R.: Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.

Lk 9, 57-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Štvrtok 4. 10. 2018 meniny: František

Svätého Františka Assiského B (spomienka)

Jób 19, 1. 21-27

Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Lk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 5. 10. 2018 meniny: Viera

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Ž 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Sobota 6. 10. 2018 meniny: Natália

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bruna, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16

Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.

Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 7. 10. 2018 meniny: Eliška

27. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 2, 18-24

Ž 128, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.

Hebr 2, 9-11

Mk 10, 2-16

alebo kratšie

Mk 10, 2-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás, a jeho láska v nás je dokonalá.

41. týždeň

Pondelok 8. 10. 2018 meniny: Brigita

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 1, 6-12

Ž 111, 1-2. 7-8. 9+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 9. 10. 2018 meniny: Dionýz

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gal 1, 13-24

Ž 139, 1-2. 13-14b. 14c-15

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 10. 10. 2018 meniny: Slavomíra

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 2, 1-2. 7-14

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 11. 10. 2018 meniny: Valentína

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 1-5

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 12. 10. 2018 meniny: Maximilián

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 3, 7-14

Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. alebo Aleluja.

Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Sobota 13. 10. 2018 meniny: Koloman

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 22-29

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Nedeľa 14. 10. 2018 meniny: Boris

28. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 7, 7-11

Ž 90, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.

Hebr 4, 12-13

Mk 10, 17-30

alebo kratšie

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

42. týždeň

Pondelok 15. 10. 2018 meniny: Terézia

Svätej Terézie od Ježiša (z Ávily), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R.: Pánovo meno chváľme, zvelebujme.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 16. 10. 2018 meniny: Vladimíra

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky B
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny B
alebo Svätého Gála, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gal 5, 1-6

Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 17. 10. 2018 meniny: Hedviga

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Gal 5, 18-25

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 18. 10. 2018 meniny: Lukáš

Svätého Lukáša, evanjelistu Č (sviatok)

2 Tim 4, 10-17b

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Piatok 19. 10. 2018 meniny: Kristián

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 1, 11-14

Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Sobota 20. 10. 2018 meniny: Vendelín

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ef 1, 15-23

Ž 8, 2-3a. 4-5. 6-7

R.: Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 21. 10. 2018 meniny: Uršuľa

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 53, 10-11

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Hebr 4, 14-16

Mk 10, 35-45

alebo kratšie

Mk 10, 42-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

43. týždeň

Pondelok 22. 10. 2018 meniny: Sergej

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Ef 2, 1-10

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme.

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 23. 10. 2018 meniny: Alojzia

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 2, 12-22

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 24. 10. 2018 meniny: Kvetoslava

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Ef 3, 2-12

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Štvrtok 25. 10. 2018 meniny: Aurel

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Maura, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Ef 3, 14-21

Ž 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 26. 10. 2018 meniny: Demeter

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 4, 1-6

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 27. 10. 2018 meniny: Sabína

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ef 4, 7-16

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 28. 10. 2018 meniny: Dobromila

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 31, 7-9

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Hebr 5, 1-6

Mk 10, 46b-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.