August 2018

31. týždeň

Streda 1. 8. 2018 meniny: Božidara

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Jer 15, 10. 16-21

Ž 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Štvrtok 2. 8. 2018 meniny: Gustáv

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Euzébia Vercellského, biskupa B
alebo Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 18, 1-6

Ž 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.

Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 3. 8. 2018 meniny: Jerguš

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období Z

Jer 26, 1-9

Ž 69, 5. 8-10. 14

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Sobota 4. 8. 2018 meniny: Dominik, Dominika

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza B (spomienka)

Jer 26, 11-16. 24

Ž 69, 15-16. 30-31. 33-34

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.

Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 5. 8. 2018 meniny: Hortenzia

18. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 16, 2-4. 12-15

Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54

R.: Pane, daj nám chlieb z neba!

Ef 4, 17. 20-24

Jn 6, 24-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

32. týždeň

Pondelok 6. 8. 2018 meniny: Jozefína

Premenenie Pána B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

2 Pt 1, 16-19

Ž 97, 1-2. 5-6. 9

R.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.

Mk 9, 2-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.

Utorok 7. 8. 2018 meniny: Štefánia

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Kajetána, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.

Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Streda 8. 8. 2018 meniny: Oskar

Svätého Dominika, kňaza B (spomienka)

Jer 31, 1-7

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Štvrtok 9. 8. 2018 meniny: Ľubomíra

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy Č (sviatok)

Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. alebo Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu.

Piatok 10. 8. 2018 meniny: Vavrinec

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka Č (sviatok)

2 Kor 9, 6-10

Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.

Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Sobota 11. 8. 2018 meniny: Zuzana

Svätej Kláry, panny B (spomienka)

Hab 1, 12 – 2, 4

Ž 9, 8-9. 10-11. 12-13

R.: Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

Mt 17, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 12. 8. 2018 meniny: Darina

19. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 4-8

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ef 4, 30 – 5, 2

Jn 6, 41-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

33. týždeň

Pondelok 13. 8. 2018 meniny: Ľubomír

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Ez 1, 2-5. 24-28c

Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Utorok 14. 8. 2018 meniny: Mojmír

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Ez 2, 8 – 3, 4

Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Streda 15. 8. 2018 meniny: Marcela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie B (slávnosť)

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Štvrtok 16. 8. 2018 meniny: Leonard

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Štefana Uhorského B (ľubovoľná spomienka)

Ez 12, 1-12

Ž 78, 56-57. 58-59. 61-62

R.: Nezabúdajme na Božie diela.

Mt 18, 21 – 19, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.

Piatok 17. 8. 2018 meniny: Milica

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Z

Ez 16, 1-15. 60. 63

alebo

Ez 16, 59-63

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.

Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Sobota 18. 8. 2018 meniny: Elena, Helena

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Heleny B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 19. 8. 2018 meniny: Lýdia

20. nedeľa v Cezročnom období Z

Prís 9, 1-6

Ž 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ef 5, 15-20

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

34. týždeň

Pondelok 20. 8. 2018 meniny: Anabela

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ez 24, 15-24

(Ž) Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 21. 8. 2018 meniny: Jana

Svätého Pia X., pápeža B (spomienka)

Ez 28, 1-10

(Ž) Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

R.: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Streda 22. 8. 2018 meniny: Tichomír

Panny Márie Kráľovnej B (spomienka)

Ez 34, 1-11

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Štvrtok 23. 8. 2018 meniny: Filip

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Ez 36, 23-28

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení.

Mt 22, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 24. 8. 2018 meniny: Bartolomej

Svätého Bartolomeja, apoštola Č (sviatok)

Zjv 21, 9b-14

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Jn 1, 45-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Sobota 25. 8. 2018 meniny: Ľudovít

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ľudovíta B
alebo Svätého Jozefa Kalazanského, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ez 43, 1-7a

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Nedeľa 26. 8. 2018 meniny: Samuel

21. nedeľa v Cezročnom období Z

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Ž 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ef 5, 21-32

Jn 6, 60-69

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

35. týždeň

Pondelok 27. 8. 2018 meniny: Silvia

Svätej Moniky B (spomienka)

2 Sol 1, 1-5. 11b-12

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 4-5

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mt 23, 13. 15-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 28. 8. 2018 meniny: Augustín

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

2 Sol 2, 1-3a. 14-17

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 29. 8. 2018 meniny: Nikola, Nikolaj

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Č (spomienka)

Jer 1, 17-19

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mk 6, 17-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Štvrtok 30. 8. 2018 meniny: Ružena

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 1, 1-9

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Mt 24, 42-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

TRNAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 31. 8. 2018 meniny: Nora

Piatok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 1, 17-25

Ž 33, 1-2. 4-5. 10-11

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.