Máj 2018

18. týždeň

Utorok 1. 5. 2018 Sviatok práce

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jozefa, robotníka B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Sk 14, 19-28

Ž 145, 10-11. 12-13b. 21

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. alebo Aleluja.

Jn 14, 27-31a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

V omši o svätom Jozefovi

Gn 1, 26 – 2, 3

alebo

Kol 3, 14-15. 17. 23-24

Ž 90, 2. 3-4. 12-13. 14+16

R.: Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. alebo Aleluja.

Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech je velebený Pán deň čo deň; nesie nás Boh, naša spása.

Streda 2. 5. 2018 meniny: Žigmund

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 3. 5. 2018 meniny: Galina

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Č (sviatok)

1 Kor 15, 1-8

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. alebo Aleluja.

Jn 14, 6-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.

Piatok 4. 5. 2018 meniny: Florián

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Floriána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 22-31

Ž 57, 8-9. 10-12

R.: Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. alebo Aleluja.

Jn 15, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Sobota 5. 5. 2018 meniny: Lesana, Lesia

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 1-10

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nedeľa 6. 5. 2018 meniny: Hermína

6. veľkonočná nedeľa B

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

19. týždeň

Pondelok 7. 5. 2018 meniny: Monika

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 11-15

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 26 – 16, 4a

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 8. 5. 2018 meniny: Ingrida

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 22-34

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. alebo Aleluja.

Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Streda 9. 5. 2018 meniny: Roland

Streda po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Štvrtok 10. 5. 2018 meniny: Viktória

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Ef 4, 1-13

alebo kratšie

Ef 4, 1-7. 11-13

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 11. 5. 2018 meniny: Blažena

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 9-18

Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 20-23a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Sobota 12. 5. 2018 meniny: Pankrác

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov Č
alebo Svätého Pankráca, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 23-28

Ž 47, 2-3. 8-9. 10

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Nedeľa 13. 5. 2018 meniny: Servác

7. veľkonočná nedeľa B

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

20. týždeň

Pondelok 14. 5. 2018 meniny: Bonifác

Svätého Mateja, apoštola Č (sviatok)

Sk 1, 15-17. 20-26

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pán si ma vybral spomedzi chudobných. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Utorok 15. 5. 2018 meniny: Žofia

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 17-27

Ž 68, 10-11. 20-21

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 1-11a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Streda 16. 5. 2018 meniny: Svetozár

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

ROŽŇAVA: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - hlavný patrón diecézy Č (sviatok)

Rim 8, 31b-39

Ž 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. alebo Aleluja.

Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Štvrtok 17. 5. 2018 meniny: Gizela

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

Piatok 18. 5. 2018 meniny: Viola

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 19. 5. 2018 meniny: Gertrúda

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Nedeľa 20. 5. 2018 meniny: Bernard

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

alebo

Gal 5, 16-25

Sekvencia

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

21. týždeň

Pondelok 21. 5. 2018 meniny: Zina

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi B (spomienka)

Gn 3, 9-15. 20

alebo

Sk 1, 12-14

Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7

R.: Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

Jn 19, 25-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ó šťastná Panna, ty si porodila Pána; ó preblahoslavená Matka Cirkvi, ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna, Ježiša Krista!

Utorok 22. 5. 2018 meniny: Júlia, Juliana

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Jak 4, 1-10

Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23

R.: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Streda 23. 5. 2018 meniny: Želmíra

Streda 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 4, 13-17

Ž 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Štvrtok 24. 5. 2018 meniny: Ela

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Jer 31, 31-34

alebo

Hebr 10, 11-18

Ž 110, 1b-e. 2. 3

R.: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 14, 22-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Piatok 25. 5. 2018 meniny: Urban

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätého Gregora VII., pápeža B
alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny B (ľubovoľná spomienka)

Jak 5, 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 26. 5. 2018 meniny: Dušan

Svätého Filipa Neriho, kňaza B (spomienka)

Jak 5, 13-20

Ž 141, 1-2. 3+8

R.: Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.

Mk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 27. 5. 2018 meniny: Iveta

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Dt 4, 32-34. 39-40

Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Rim 8, 14-17

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.