Apríl 2018

14. týždeň

Pondelok 2. 4. 2018 meniny: Zita

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 14. 22-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Mt 28, 8-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Utorok 3. 4. 2018 meniny: Richard

Utorok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 36-41

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja.

Jn 20, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Streda 4. 4. 2018 meniny: Izidor

Streda vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 1-10

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Štvrtok 5. 4. 2018 meniny: Miroslava

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 11-26

Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! alebo Aleluja.

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Piatok 6. 4. 2018 meniny: Irena

Piatok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 1-12

Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

Jn 21, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sobota 7. 4. 2018 meniny: Zoltán

Sobota vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Nedeľa 8. 4. 2018 meniny: Albert

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva B

Sk 4, 32-35

Ž 118, 2-4. 16ab +17-18. 22-24

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

1 Jn 5, 1-6

Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

15. týždeň

Pondelok 9. 4. 2018 meniny: Milena

Zvestovanie Pána B (slávnosť presunutá z 25. marca)

Iz 7, 10-14; 8, 10c

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11

R.: Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu.

Hebr 10, 4-10

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu.

Utorok 10. 4. 2018 meniny: Igor

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 4, 32-37

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel. alebo Aleluja.

Jn 3, 7b-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

Streda 11. 4. 2018 meniny: Július

Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 5, 17-26

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Štvrtok 12. 4. 2018 meniny: Estera

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 27-33

Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Piatok 13. 4. 2018 meniny: Aleš

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Martina I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 5, 34-42

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Aleluja.

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Sobota 14. 4. 2018 meniny: Justína

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 6, 1-7

Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. alebo Aleluja.

Jn 6, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

Nedeľa 15. 4. 2018 meniny: Fedor

3. veľkonočná nedeľa B

Sk 3, 13-15. 17-19

Ž 4, 2. 4. 7. 9

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. alebo Aleluja.

1 Jn 2, 1-5a

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

16. týždeň

Pondelok 16. 4. 2018 meniny: Dana, Danica

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 6, 8-15

Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 17. 4. 2018 meniny: Rudolf

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 7, 51 – 8, 1a

Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

R.: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.

Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Streda 18. 4. 2018 meniny: Valér

Streda po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 8, 1b-8

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Každý, kto verí vo mňa, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

Štvrtok 19. 4. 2018 meniny: Jela

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 8,26-36. 38-40

Ž 66, 8-9. 16-17. 20

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 44-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 20. 4. 2018 meniny: Marcel

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 9, 1-20

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 6, 52-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Sobota 21. 4. 2018 meniny: Ervín

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Sk 9, 31-42

Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? alebo Aleluja.

Jn 6, 60-69

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Nedeľa 22. 4. 2018 meniny: Slavomír

4. veľkonočná nedeľa B

Sk 4, 8-12

Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

1 Jn 3, 1-2

Jn 10, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

17. týždeň

Pondelok 23. 4. 2018 meniny: Vojtech

Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 11, 1-18

Ž 42, 2-3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. alebo Aleluja.

Jn 10, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Utorok 24. 4. 2018 meniny: Juraj

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Juraja, mučeníka Č
alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 11, 19-26

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: Chváľte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 10, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Streda 25. 4. 2018 meniny: Marek

Svätého Marka, evanjelistu Č (sviatok)

1 Pt 5, 5b-14

Ž 89, 2-3. 6-7. 16-17

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

Štvrtok 26. 4. 2018 meniny: Jaroslava

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 13, 13-25

Ž 89, 2-3. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. alebo Aleluja.

Jn 13, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, ty si verný svedok, prvorodený z mŕtvych; ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Piatok 27. 4. 2018 meniny: Jaroslav

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 13, 26-33

Ž 2, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Oslávil si, Otče, svojho Syna. alebo Aleluja.

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Sobota 28. 4. 2018 meniny: Jarmila

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka Č
alebo Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 13, 44-52

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. alebo Aleluja.

Jn 14, 7-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán.

Nedeľa 29. 4. 2018 meniny: Lea

5. veľkonočná nedeľa B

Sk 9, 26-31

Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. alebo Aleluja.

1 Jn 3, 18-24

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.