Marec 2018

9. týždeň

Štvrtok 1. 3. 2018 meniny: Albín

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli F

Jer 17, 5-10

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 16, 19-31

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Piatok 2. 3. 2018 meniny: Anežka

Piatok po 2. pôstnej nedeli F

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Mt 21, 33-43. 45-46

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Sobota 3. 3. 2018 meniny: Bohumil, Bohumila

Sobota po 2. pôstnej nedeli F

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 15, 1-3. 11-32

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe.

Nedeľa 4. 3. 2018 meniny: Kazimír

3. pôstna nedeľa F

Čítania pre rok B

Ex 20, 1-17

alebo kratšie

Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

1 Kor 1, 22-25

Jn 2, 13-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Namiesto týchto perikop možno použiť všetky čítania z roku A

Ex 17, 3-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Rim 5, 1-2. 5-8

Jn 4, 5-42

alebo kratšie

Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

10. týždeň

Pondelok 5. 3. 2018 meniny: Fridrich

Pondelok po 3. pôstnej nedeli F

2 Kr 5, 1-15a

Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Lk 4, 24-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Spolieham sa na Pána, spolieham sa na jeho slovo; lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Fakultatívne čítania na 3. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Samaritánke, a to takto:

Ex 17, 1-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Jn 4, 5-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

Utorok 6. 3. 2018 meniny: Radoslav, Radoslava

Utorok po 3. pôstnej nedeli F

Dan 3, 25. 34-43

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Mt 18, 21-35

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Fakultatívne čítania na 3. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Samaritánke, a to takto:

Ex 17, 1-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Jn 4, 5-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

Streda 7. 3. 2018 meniny: Tomáš

Streda po 3. pôstnej nedeli F

Spomienka Svätej Perpetuy a Felicity, mučeníc, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jej spomienky.

Dt 4, 1. 5-9

Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Mt 5, 17-19

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Fakultatívne čítania na 3. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Samaritánke, a to takto:

Ex 17, 1-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Jn 4, 5-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

Štvrtok 8. 3. 2018 meniny: Alan, Alana

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli F

Spomienka Svätého Jána z Boha, rehoľníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Jer 7, 23-28

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Lk 11, 14-23

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Fakultatívne čítania na 3. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Samaritánke, a to takto:

Ex 17, 1-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Jn 4, 5-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

Piatok 9. 3. 2018 meniny: Františka

Piatok po 3. pôstnej nedeli F

Spomienka Svätej Františky Rímskej, rehoľníčky, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jej spomienky.

Oz 14, 2-10

Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mk 12, 28b-34

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Fakultatívne čítania na 3. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Samaritánke, a to takto:

Ex 17, 1-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Jn 4, 5-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

Sobota 10. 3. 2018 meniny: Branislav, Bruno

Sobota po 3. pôstnej nedeli F

Oz 6, 1-6

Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a

R.: Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom.

Lk 18, 9-14

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

BRATISLAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Bratislave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 11. 3. 2018 meniny: Angela, Angelika

4. pôstna nedeľa R F

Čítania pre rok B

2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.

Ef 2, 4-10

Jn 3, 14-21

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Namiesto týchto perikop možno použiť všetky čítania z roku A

1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 5, 8-14

Jn 9, 1-41

alebo kratšie

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

11. týždeň

Pondelok 12. 3. 2018 meniny: Gregor

Pondelok po 4. pôstnej nedeli F

Iz 65, 17-21

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Jn 4, 43-54

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Utorok 13. 3. 2018 meniny: Vlastimil

Utorok po 4. pôstnej nedeli F

Ez 47, 1-9. 12

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh.

Jn 5, 1-3. 5-16

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 14. 3. 2018 meniny: Matilda

Streda po 4. pôstnej nedeli F

Iz 49, 8-15

Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Jn 5, 17-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 15. 3. 2018 meniny: Svetlana

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli F

Ex 32, 7-14

Ž 106, 19-20. 21-22. 23

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Jn 5, 31-47

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Piatok 16. 3. 2018 meniny: Boleslav

Piatok po 4. pôstnej nedeli F

Múd 2, 1a. 12-22

Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23

R.: Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.

Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Sobota 17. 3. 2018 meniny: Ľubica

Sobota po 4. pôstnej nedeli F

Spomienka Svätého Patrika, biskupa, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Jer 11, 18-20

Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12

R.: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.

Jn 7, 40-53

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Nedeľa 18. 3. 2018 meniny: Eduard

5. pôstna nedeľa F

Čítania pre rok B

Jer 31, 31-34

Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Hebr 5, 7-9

Jn 12, 20-33

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník.

Namiesto týchto perikop možno použiť všetky čítania z roku A

Ez 37, 12b-14

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Rim 8, 8-11

Jn 11, 1-45

alebo kratšie

Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

12. týždeň

Pondelok 19. 3. 2018 meniny: Jozef

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie B (slávnosť)

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Jeho rod bude trvať naveky.

Rim 4, 13. 16-18. 22

Mt 1, 16. 18-21. 24a

alebo

Lk 2, 41-51a

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.

Utorok 20. 3. 2018 meniny: Víťazoslav, Klaudius

Utorok po 5. pôstnej nedeli F

Nm 21, 4-9

Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21

R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Jn 8, 21-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Streda 21. 3. 2018 meniny: Blahoslav

Streda po 5. pôstnej nedeli F

Dan 3, 14-20. 91-92. 95

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

Jn 8, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Štvrtok 22. 3. 2018 meniny: Beňadik

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli F

Gn 17, 3-9

Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Jn 8, 51-59

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Piatok 23. 3. 2018 meniny: Adrián

Piatok po 5. pôstnej nedeli F

Spomienka Svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Jer 20, 10-13

Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7

R.: V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul.

Jn 10, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Sobota 24. 3. 2018 meniny: Gabriel

Sobota po 5. pôstnej nedeli F

Ez 37, 21-28

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jn 11, 45-56

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Nedeľa 25. 3. 2018 meniny: Marián

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána Č

Na sprievod s palmami

Mk 11, 1-10

alebo

Jn 12, 12-16

Na omšu

Iz 50, 4-7

Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Flp 2, 6-11

Mk 14, 1 – 15, 47

alebo kratšie

Mk 15, 1-39

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

13. týždeň

Pondelok 26. 3. 2018 meniny: Emanuel

Pondelok Veľkého týždňa F

Iz 42, 1-7

Ž 27, 1. 2. 3. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 12, 1-11

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi.

Utorok 27. 3. 2018 meniny: Alena

Utorok Veľkého týždňa F

Iz 49, 1-6

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Jn 13, 21-33. 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Streda 28. 3. 2018 meniny: Soňa

Streda Veľkého týždňa F

Iz 50, 4-9b

Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 26, 14-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Štvrtok 29. 3. 2018 meniny: Miroslav

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok F
alebo večer Zelený štvrtok Pánovej večere B

Omša svätenia olejov

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

Ž 89, 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Zjv 1, 4b. 5-8

Lk 4, 16-21

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Ex 12, 1-8. 11-14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

1 Kor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 30. 3. 2018 meniny: Vieroslava

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Č

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Sobota 31. 3. 2018 meniny: Benjamín

Biela sobota - Veľkonočná vigília B

Gn 1, 1 – 2, 2

alebo kratšie

Gn 1, 1. 26-31a

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

alebo

Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Gn 22, 1-18

alebo kratšie

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ex 14, 15 – 15, 1a

(Ž) Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Iz 54, 5-14

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Iz 55, 1-11

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Ez 36, 16-17a. 18-28

Ž 42, 3. 5b-e; 43, 3. 4

R.: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

alebo

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Rim 6, 3-11

- Epištola

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Aleluja.

Mk 16, 1-8