«

S
e
p
t
e
m
b
e
r

«
»

N
o
v
e
m
b
e
r

»

39. týždeň

Nedeľa 1. 10. [Arnold]

BUĎ:
NEDEĽA 17. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich.
Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

ALEBO:
NEDEĽA 17. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA.

ALEBO:
NEDEĽA 17. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA.
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich.
(Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.)

8. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Ak sa berie 1. možnosť:

Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Ananiášovi.Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = Bohorodičke Márii.Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = Bohorodičke Márii, prípadne aj = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = Bohorodičke Márii, prípadne aj = svätému Ananiášovi.

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

43. týždeň

44. týždeň