«

J
ú
l

«
»

S
e
p
t
e
m
b
e
r

»

31. týždeň

32. týždeň

33. týždeň

34. týždeň

35. týždeň

Štvrtok 31. 8. [Nora]

BUĎ:
Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici.
/Posledný deň cirkevného roka./

ALEBO:
Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici.
Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
/Posledný deň cirkevného roka./

Ak sa sviatok slávi ako polyelejný:

Evanjelium na utierni: = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: = Bohorodičke, a  = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: = Bohorodičke, a na = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.Ak sa sviatok slávi ako šestiričný:

Apoštol na liturgii: = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj = Bohorodičke.Parémie na večierni: ; ; = prvé dve k začiatku indiktu a tretia prepodobnému.