«

O
k
t
ó
b
e
r

«
»

D
e
c
e
m
b
e
r

»

44. týždeň

45. týždeň

Sobota 12. 11. [Svätopluk]

BUĎ:
Sobota 26. (25.) týždňa po Päťdesiatnici.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl.

ALEBO:
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj = radové čítanie.


Parémie na večierni: ; ; = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň