Máj 2016

18. týždeň

Pondelok 2. 5. 2016 meniny: Žigmund

Pondelok po Nedeli o slepom - 37. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

39. začalo (Sk 17, 1 - 15)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Atanázovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 40. začalo (11, 47 - 57)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Teodózovi.

Utorok 3. 5. 2016 meniny: Galina

BUĎ: Utorok po Nedeli o slepom - 38. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Utorok po Nedeli o slepom - 38. deň Päťdesiatnice. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

40. začalo od polovice (Sk 17, 19 - 28a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 42. začalo (12, 19 - 36a)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii:

40. začalo od polovice (Sk 17, 19 - 28a)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 -16)

= svätému Teodózovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 42. začalo (12, 19 - 36a)

= radové čítanie, a

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi.

Streda 4. 5. 2016 meniny: Florián

Odovzdanie sviatku Paschy - 39. deň Päťdesiatnice. (Svätá mučenica Pelágia.)

Apoštol na liturgii:

41. začalo (Sk 18, 22 - 28)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 43. začalo (12, 36 - 47)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 2, 2 - 3e

;

Iz 62,10 - 63,3b. 7-9

;

Zach 14, 1a. 4a. 8-11

= všetky tri Nanebovstúpeniu.

Štvrtok 5. 5. 2016 meniny: Lesana, Lesia

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA - 40. deň Päťdesiatnice - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii:

1. začalo (Sk 1, 1 - 12)

= Nanebovstúpeniu.

Evanjelium na liturgii:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= Nanebovstúpeniu.

Piatok 6. 5. 2016 meniny: Hermína

Posviatok Nanebovstúpenia - 41. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. (Svätá a slávna mučenica Irena - presun z predchádzajúceho dňa.)

Apoštol na liturgii:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Jóbovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 47. začalo (14, 1 - 11a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Jóbovi.

Sobota 7. 5. 2016 meniny: Monika

Posviatok Nanebovstúpenia - 42. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii:

43. začalo (Sk 20, 7 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

125. začalo (1 Kor 1, 18 - 24)

= svätému krížu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 48. začalo (14, 10b - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 60. začalo (19, 6b-11a. 13-20. 25-28a. 30b-35a)

= svätému krížu.

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

;

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= tri svätým otcom a tri svätému Jánovi Teolóovi.

Nedeľa 8. 5. 2016 meniny: Ingrida

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia - 43. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic - polyelejný sviatok s bdením. (Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.) 6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36)

= radové čítanie otcom, a

68. začalo (1 Jn 1, 1 - 7)

= svätému Jánovi Teológovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= radové čítanie otcom, a

Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Mikulášovi.

19. týždeň

Pondelok 9. 5. 2016 meniny: Roland

BUĎ: Posviatok Nanebovstúpenia - 44. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Posviatok Nanebovstúpenia - 44. deň Päťdesiatnice. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

45. začalo (Sk 21, 8 - 14)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 49. začalo (14,27b - 15,7)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii:

45. začalo (Sk 21, 8 - 14)

= radové čítanie, a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 49. začalo (14,27b - 15,7)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4, 20 - 5,5

= všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

Utorok 10. 5. 2016 meniny: Viktória

Posviatok Nanebovstúpenia - 45. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii:

46. začalo (Sk 21, 26 - 32)

= radové čítanie, a

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Šimonovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 53. začalo (16, 2b - 13a)

= radové čítanie, a

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

Streda 11. 5. 2016 meniny: Blažena

BUĎ: Posviatok Nanebovstúpenia - 46. deň Päťdesiatnice. /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Posviatok Nanebovstúpenia - 46. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Posviatok Nanebovstúpenia - 46. deň Päťdesiatnice. Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

47. začalo (Sk 23, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= mučeníkovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 54. začalo (16, 15 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 51. začalo (15, 9 - 16)

= mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii:

47. začalo (Sk 23, 1 - 11)

= radové čítanie, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 54. začalo (16, 15 - 23)

= radové čítanie, a

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii:

47. začalo (Sk 23, 1 - 11)

= radové čítanie, a

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= blaženému Vasiľovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 54. začalo (16, 15 - 23)

= radové čítanie, a

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Štvrtok 12. 5. 2016 meniny: Pankrác

Posviatok Nanebovstúpenia - 47. deň Päťdesiatnice. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

48. začalo (Sk 25, 13 - 19)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Epifaniovi a Germanovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 55. začalo (16, 23b - 33a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Epifaniovi a Germanovi.

Piatok 13. 5. 2016 meniny: Servác

Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia - 48. deň Päťdesiatnice. (Svätá mučenica Glykéria.)

Apoštol na liturgii:

50. začalo (Sk 27, 1 - 44)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 57. začalo (17, 1a. 18 - 26)

= radové čítanie.

Sobota 14. 5. 2016 meniny: Bonifác

Piata zádušná sobota - 49. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Izidor.)

Apoštol na liturgii:

51. začalo (Sk 28, 1 - 31)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= za zosnulých.

Evanjelium na liturgii:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= za zosnulých.

Parémie na večierni:

Nm 11, 16-17. 24b-29

;

Joel 2, 23 - 32a

;

Ez 36, 24 - 28

= všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

Nedeľa 15. 5. 2016 meniny: Žofia

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE - ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA. (7. hlas)

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 23)

= radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii:

3. začalo (Sk 2, 1 - 11)

= radové zo sviatku.

Evanjelium na liturgii:

Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12)

= radové zo sviatku.

20. týždeň

Pondelok 16. 5. 2016 meniny: Svetozár

Posviatok Päťdesiatnice - Pondelok Svätého Ducha - odporúčaný sviatok.

Apoštol na liturgii:

229. začalo (Ef 5, 8b - 19)

= radové zo sviatku.

Evanjelium na liturgii:

Mt 75. začalo (18, 10 - 20)

= radové zo sviatku.

Utorok 17. 5. 2016 meniny: Gizela

Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. ( Náš prepodobný otec Pachómios Veľký - presun z predchádzajúcej nedele.)

Apoštol na liturgii:

79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 10. začalo (4,25 - 5,13)

= radové čítanie.

Streda 18. 5. 2016 meniny: Viola

Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci. (Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého - presun z predchádzajúceho pondelka.)

Apoštol na liturgii:

80. začalo (Rim 1, 18 - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 12. začalo (5, 20 - 26)

= radové čítanie.

Štvrtok 19. 5. 2016 meniny: Gertrúda

Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

81. začalo (Rim 1,28 - 2,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 13. začalo (5, 27 - 32)

= radové čítanie.

Piatok 20. 5. 2016 meniny: Bernard

Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios. (Svätý mučeník Bazilisk - presun z nasledujúcej nedele.)

Apoštol na liturgii:

82. začalo (Rim 2, 14 - 29)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 14. začalo (5, 33 - 41)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10b - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

Sobota 21. 5. 2016 meniny: Zina

Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Apoštol na liturgii:

79. začalo od polovice (Rim 1, 7b - 12)

= radové čítanie, a

49. začalo (Sk 26, 1 - 5. 12 - 20)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Evanjelium na liturgii:

Mt 15. začalo (5, 42 - 48)

= radové čítanie, a

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Nedeľa 22. 5. 2016 meniny: Júlia, Juliana

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI - VŠETKÝCH SVÄTÝCH. 8. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mt 116. začalo (28, 16 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= radové Všetkým svätým.

Evanjelium na liturgii:

Mt 38. začalo (10, 32-33. 37-38; 19, 27-30)

= radové Všetkým svätým.

21. týždeň

Pondelok 23. 5. 2016 meniny: Želmíra

Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. /Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa./ [Začiatok petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii:

83. začalo (Rim 2,28 - 3,18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 19. začalo (6, 31-34; 7, 9-11)

= radové čítanie.

Utorok 24. 5. 2016 meniny: Ela

BUĎ: Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu . ALEBO: Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

86. začalo (Rim 4, 4 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 22. začalo (7, 15 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Simeonovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

86. začalo (Rim 4, 4 - 12)

= radové čítanie., prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Nikitovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 22. začalo (7, 15 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

alebo

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Nikitovi.

Parémie na večierni:

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

;

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

;

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

= všetky tri Tretiemu nájdeniu.

Streda 25. 5. 2016 meniny: Urban

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii:

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= Tretiemu nájdeniu, prípadne aj

87. začalo (Rim 4, 13 - 25)

= radové čítanie z tohto dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mt 40. začalo (11, 2 - 15)

= Tretiemu nájdeniu, prípadne aj

Mt 23. začalo (7, 21 - 23)

= radové čítanie z tohto dňa.

Parémie na večierni:

Ex 19, 10 - 19

;

1 Sam 21, 2 - 7

;

1 Kr 17, 2 - 16

= všetky tri Slávnostnej poklone.

Štvrtok 26. 5. 2016 meniny: Dušan

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA - odporúčaný sviatok. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni:

Jn 23. začalo od konca (6, 55 - 58)

= Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii:

149. začalo (1 Kor 11, 23 - 32)

= Slávnostnej poklone.

Evanjelium na liturgii:

Jn 23. začalo (6, 48 - 54)

= Slávnostnej poklone.

Piatok 27. 5. 2016 meniny: Iveta

Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Terapont. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich - presun z predchádzajúceho dňa.) [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii:

90. začalo (Rim 5,17 - 6,2)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 31. začalo (9, 14 - 17)

= radové čítanie.

Sobota 28. 5. 2016 meniny: Viliam

Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii:

84. začalo (Rim 3, 19 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 20. začalo (7, 1 - 8)

= radové čítanie.

Nedeľa 29. 5. 2016 meniny: Vilma

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.] 1. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 70. začalo (16, 1 - 8)

= radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii:

81. začalo od polovice (Rim 2, 10 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 9. začalo (4, 18 - 23)

= radové čítanie.