Marec 2016

9. týždeň

Utorok 1. 3. 2016 meniny: Albín

Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 23. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána - presun z 29. marca.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 25, 1 - 9

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 9, 8 - 17

;

Prís 12, 8 - 22

= obidve z daného dňa.

Streda 2. 3. 2016 meniny: Anežka

Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 24. deň Štyridsiatnice. (Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 26,21 - 27,9

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 9,18 - 10,1

;

Prís 12,23 - 13,9

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 3. 3. 2016 meniny: Bohumil, Bohumila

Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 25. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík - presun z 30. marca.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 28, 14 - 22

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 10,32 - 11,9

;

Prís 13,19 - 14,6

= obidve z daného dňa.

Piatok 4. 3. 2016 meniny: Kazimír

Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu - 26. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup - presun z 31. marca.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 29, 13 - 23

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 12, 1 - 7

;

Prís 14, 15 - 26

= obidve z daného dňa.

Sobota 5. 3. 2016 meniny: Fridrich

Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu - Štvrtá zádušná sobota - 27. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

313. začalo (Hebr 6, 9 - 12)

= radové čítanie, a

163. začalo (1 Kor 15, 47 - 57)

= o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 31. začalo (7, 31 - 37)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= o zosnulých.

Nedeľa 6. 3. 2016 meniny: Radoslav, Radoslava

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík - 28. deň Štyridsiatnice. (Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.) 8. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

314. začalo (Hebr 6, 13 - 20)

= z radovej nedele, a

229. začalo (Ef 5, 8b - 19)

= svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 40. začalo (9, 17 - 31)

= z radovej nedele, a

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= svätému Jánovi.

10. týždeň

Pondelok 7. 3. 2016 meniny: Tomáš

Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu - 29. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 37,33 - 38,6

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 13, 12 - 18

;

Prís 14,27 - 15,4

= obidve z daného dňa.

Utorok 8. 3. 2016 meniny: Alan, Alana

Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu - 30. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská - presun z 1. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 40, 18 - 31

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 15, 1 - 15

;

Prís 15, 7 - 19

;

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= dve zo dňa a tri sebastejským mučeníkom.

Streda 9. 3. 2016 meniny: Františka

Streda piateho týždňa Veľkého pôstu - 31. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere. (Svätý mučeník Kodrat a spoločníci - presun z nasledujúceho dňa.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= sebastejským mučeníkom.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 41, 4c - 14

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 17, 1 - 9

;

Prís 15,20 - 16,9

= obidve z daného dňa.

Apoštol na LVPD:

331. začalo (Hebr 12, 1 - 10)

= sebastejským mučeníkom.

Evanjelium na LVPD:

Mt 80. začalo (20, 1 - 16)

= sebastejským mučeníkom.

Štvrtok 10. 3. 2016 meniny: Branislav, Bruno

Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu - 32. deň Štyridsiatnice - deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 42, 5 - 16

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 18, 20 - 33

;

Prís 16,17 - 17,17

= obidve z daného dňa.

Piatok 11. 3. 2016 meniny: Angela, Angelika

Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu - 33. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. (Náš prepodobný otec Títus Divotvorca - presun z 2. apríla.) Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 45, 11 - 17

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 22, 1 - 18

;

Prís 17,17 - 18,5

= obidve z daného dňa.

Sobota 12. 3. 2016 meniny: Gregor

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu - Akatistová sobota - 34. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský.) (Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

322. začalo (Hebr 9, 24 - 28)

= radové čítanie, a

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Mk 35. začalo (8, 27 - 31)

= radové čítanie, a

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke.

Nedeľa 13. 3. 2016 meniny: Vlastimil

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU - pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej - 35. deň Štyridsiatnice. (Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.) 1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 - 14)

= z radovej nedele, a

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Márii Egyptskej.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 47. začalo (10, 32b - 45)

= z radovej nedele, a

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Márii Egyptskej.

11. týždeň

Pondelok 14. 3. 2016 meniny: Matilda

Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu - 36. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 48,17 - 49,4

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 27, 1 - 41a

;

Prís 19, 16 - 25

= obidve z daného dňa.

Utorok 15. 3. 2016 meniny: Svetlana

Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu - 37. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. (Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi - presun z 26. marca.) Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 49, 6e - 10c

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 31, 3 - 16

;

Prís 21, 3 - 21

= obidve z daného dňa.

Streda 16. 3. 2016 meniny: Boleslav

Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu - 38. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 58, 1 - 11a

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 43, 26-31a. 45, 1-16

;

Prís 21,23 - 22,4

= obidve z daného dňa.

Štvrtok 17. 3. 2016 meniny: Ľubica

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu - 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 65, 8 - 16b

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Gn 46, 1 - 7

;

Prís 23,15 - 24,5

= obidve z daného dňa.

Piatok 18. 3. 2016 meniny: Eduard

Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu - posledný deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Iz 66, 10 - 24

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Gn 49,33 - 50,26

;

Prís 31, 8 - 31

= obidve z daného dňa.

Sobota 19. 3. 2016 meniny: Jozef

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

333. začalo od polovice (Hebr 12,28 - 13,8)

= z Lazárovej soboty.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Jn 39. začalo (11, 1 - 45)

= z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni:

Gn 49, 1-2. 8-12

;

Sof 3, 14 - 19

;

Zach 9, 9 - 15a

= všetky tri z Kvetnej nedele.

Nedeľa 20. 3. 2016 meniny: Víťazoslav, Klaudius

KVETNÁ NEDEĽA. (2. hlas)

Evanjelium na utierni:

Mt 83. začalo (21, 1-11. 15-17)

= z Kvetnej nedele.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

247. začalo (Flp 4, 4 - 9)

= z Kvetnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho:

Jn 41. začalo (12, 1 - 18)

= z Kvetnej nedele.

12. týždeň

Pondelok 21. 3. 2016 meniny: Blahoslav

SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni:

Mt 84. začalo (21, 18 - 43)

= daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke:

Mt 1,1 - 16,12

= z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke:

Mt 16,13 - 28,20

= z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke:

Mk 1,1 - 9,16

= z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke:

Ez 1, 1 - 20

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Ex 1, 1 - 20

;

Jób 1, 1 - 12

= obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD:

Mt 98. začalo (24, 3 - 35)

= z daného dňa.

Utorok 22. 3. 2016 meniny: Beňadik

SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni:

Mt 90. začalo (22,15 - 23,39)

= z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke:

Mk 9,17 - 16,20

= z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke:

Lk 1,1 - 8,39

= z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke:

Lk 8,40 - 16,18

= z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke:

Ez 1, 21 - 28a

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Ex 2, 5 - 10

;

Jób 1, 13 - 22

= obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD:

Mt 102. začalo (24,36 - 26,2)

= z daného dňa.

Streda 23. 3. 2016 meniny: Adrián

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni:

Jn 41. začalo od polovice (12, 17 - 50)

= z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke:

Lk 16,19 - 24,53

= z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke:

Jn 1,1 - 7,36

= z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke:

Jn 7,37 - 13,32

= z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke:

Ez 2,3 - 3,3

= z daného dňa.

Parémie na LVPD:

Ex 2, 11 - 22

;

Jób 2, 1 - 10

= obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD:

Mt 108. začalo (26, 6 - 16)

= z daného dňa.

Štvrtok 24. 3. 2016 meniny: Gabriel

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK.

Evanjelium na utierni:

Lk 108. začalo od polovice (22, 1 - 39)

= z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke:

Jer 11,18 - 12,5a. 9c-11a. 14-15

= z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Ex 19, 10 - 19

;

Jób 38, 1-23. 42, 1-5

;

Iz 50, 4 - 11

;

Gn 28, 10 - 17

;

Ez 43,27 - 44,4a

;

Prís 9, 1 - 11

= tri z daného dňa a tri k sviatku Zvestovania.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

149. začalo (1 Kor 11, 23 - 32)

= z daného dňa.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Mt 107. začalo (26, 1b - 20 + Jn 13, 3 - 17 + Mt 26, 21 - 39 + Lk 22, 43 - 45a + Mt 26,40 - 27,2)

= z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh:

Jn 44. začalo (13, 1 - 11)

;

Jn 45. začalo (13, 12 - 17)

= obidve z danej bohoslužby.

Piatok 25. 3. 2016 meniny: Marián

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK - prikázaný sviatok. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE - prikázaný sviatok.

Evanjeliá na utierni svätých strastí:

Jn 46. začalo (13,31b - 18,1)

;

Jn 58. začalo (18, 1 - 28)

;

Mt 109. začalo (26, 57 - 75)

;

Jn 59. začalo (18,28 - 19,16)

;

Mt 111. začalo (27, 3 - 32)

;

Mk 67. začalo (15, 16 - 32a)

;

Mt 113. začalo (27, 33 - 54)

;

Lk 4. začalo (1, 39 - 49. 56)

+

Lk 111. začalo (23, 32 - 49)

;

Jn 61. začalo (19, 25 - 37)

;

Mk 69. začalo (15, 43 - 47)

;

Jn 62. začalo (19, 38 - 42)

;

Mt 114. začalo (27, 62 - 66)

= všetky z daného dňa a pred ôsmym aj zo sviatku Zvestovania.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Zach 11, 10 - 13

.

na 3. hodinke:

Iz 50, 4 - 11

.

na 6. hodinke:

Iz 52,13 - 54,1

.

na 9. hodinke:

Jer 11,18 - 12,5a. 9c-11a. 14-15

.

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

215. začalo od polovice (Gal 6, 14 - 18)

.

na 3. hodinke:

88. začalo od polovice (Rim 5, 6 - 11)

.

na 6. hodinke:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

.

na 9. hodinke:

324. začalo (Hebr 10, 19 - 31)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Mt 110. začalo (27, 1 - 56)

.

na 3. hodinke:

Mk 67. začalo (15, 16 - 41)

.

na 6. hodinke:

Lk 111. začalo (23, 32 - 49)

.

na 9. hodinke:

Jn 59. začalo (18,28 - 19,37)

.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho:

Ex 33, 11 - 23

;

Jób 42, 12 - 17

;

Iz 52,13 - 54,1

;

Ex 3, 2 - 8

;

Prís 8, 22 - 30

= tri z daného dňa a dve zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

= zo sviatku Zvestovania, a

125. začalo (1 Kor 1,18 - 2,2)

= z daného dňa.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho:

Lk 3. začalo (1, 24 - 38)

= zo sviatku Zvestovania, a

Mt 110. začalo (27, 1b - 38 + Lk 23, 39 - 43 + Mt 27, 39 - 54 + Jn 19, 31 - 37 + Mt 27, 55 - 61)

= z daného dňa.

Sobota 26. 3. 2016 meniny: Emanuel

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA.

Parémia na jeruzalemskej utierni:

Ez 37, 1 - 14

.

Apoštol na jeruzalemskej utierni:

133. začalo (1 Kor 5, 6b-8 + Gal 3, 13-14)

.

Evanjelium na jeruzalemskej utierni:

Mt 114. začalo (27, 62 - 66)

.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Gn 1, 1 - 13

;

Iz 60, 1 - 16

;

Ex 12, 1 - 11

;

Jon 1,1 - 4,11

;

Joz 5, 10 - 16

;

Ex 13,20 - 15,1a

;

Sof 3, 8 - 15

;

1 Kr 17, 8 - 24

;

Iz 61,10 - 62,5

;

Gn 22, 1 - 18

;

Iz 61, 1 - 9

;

2 Kr 4, 8 - 37

;

Iz 63,11c - 64,4c

;

Jer 31, 31 - 34

;

Dan 3, 1-56

.

Hymnus po 6. parémii:

Ex 15, 1b - 19

.

Hymnus po 15. parémii:

Dan 3, 57 - 88b

.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

91. začalo (Rim 6, 3b - 11)

.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Mt 115. začalo (28, 1 - 20)

.

Nedeľa 27. 3. 2016 meniny: Alena

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY - začiatok Päťdesiatnice - dvojnásobne prikázaný sviatok. 1. hlas

Apoštol na liturgii:

1. začalo (Sk 1, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 1. začalo (1, 1 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na večierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 25)

= z daného dňa.