«

F
e
b
r
u
á
r

«
»

A
p
r
í
l

»

9. týždeň

10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

Piatok 25. 3. [Marián]

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.
ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE – prikázaný sviatok.

Evanjeliá na utierni svätých strastí: ; ; ; ; ; ; ; + ; ; ; ; = všetky z daného dňa a pred ôsmym aj zo sviatku Zvestovania.

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Parémie na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: ; ; ; ; = tri z daného dňa a dve zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: = zo sviatku Zvestovania, a  = z daného dňa.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: = zo sviatku Zvestovania, a  = z daného dňa.