September 2016

36. týždeň

Pondelok 5. 9. 2016 meniny: Regina

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 5, 1-8

Ž 5, 5-6. 7. 12

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 6. 9. 2016 meniny: Alica

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 6, 1-11

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety v Košiciach B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 7. 9. 2016 meniny: Marianna

Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 7, 25-31

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch.

Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, hovorí Pán; lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Štvrtok 8. 9. 2016 meniny: Miriama

Narodenie Panny Márie B (sviatok)

Mich 5, 1-4a

alebo

Rim 8, 28-30

Ž 13, 6ab. 6cd

R.: Duša mi jasá v mojom Bohu.

Mt 1, 1-16. 18-23

alebo kratšie

Mt 1, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Piatok 9. 9. 2016 meniny: Martina

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 9, 16-19. 22b-27

Ž 84, 3. 4. 5-6. 12

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov!

Lk 6, 39-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 10. 9. 2016 meniny: Oleg

Sobota 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 10, 14-22

Ž 116, 12-13. 17-18

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Lk 6, 43-49

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Nedeľa 11. 9. 2016 meniny: Bystrík

24. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 32, 7-11. 13-14

Ž 51, 3-4. 12-13. 17+19

R.: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.

1 Tim 1, 12-17

Lk 15, 1-32

alebo kratšie

Lk 15, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

37. týždeň

Pondelok 12. 9. 2016 meniny: Mária

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Féria

1 Kor 11, 17-26

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Zvelebujeme Pánovu smrť, kým nepríde v sláve.

Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

V omši o Panne Márii

Gal 4, 4-7

alebo

Ef 1, 3-6. 11-12

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Lk 1, 39-47

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si uverila,

že sa splní, čo ti povedal Pán.

Utorok 13. 9. 2016 meniny: Ctibor

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kor 12, 12-14. 27-31a

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 14. 9. 2016 meniny: Ľudomil

Povýšenie Svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Pane, ty buď našou spásou.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Štvrtok 15. 9. 2016 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

POPRAD: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - titul konkatedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Piatok 16. 9. 2016 meniny: Ľudmila

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 15, 12-20

Ž 17, 1. 6-7. 8+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 17. 9. 2016 meniny: Olympia

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 15, 35-37. 42-49

Ž 56, 10. 11-12. 13-14

R.: Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich.

Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Nedeľa 18. 9. 2016 meniny: Eugénia

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 8, 4-7

Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8

R.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

1 Tim 2, 1-8

Lk 16, 1-13

alebo kratšie

Lk 16, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

38. týždeň

Pondelok 19. 9. 2016 meniny: Konštantín

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Prís 3, 27-35

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane.

Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Utorok 20. 9. 2016 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Prís 21, 1-6. 10-13

Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 21. 9. 2016 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Štvrtok 22. 9. 2016 meniny: Móric

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Kaz 1, 2-11

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka - titul katedrály Č (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.

V katedrále: Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov. - L IV, 711 n.

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Piatok 23. 9. 2016 meniny: Zdenka

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza B (spomienka)

Kaz 3, 1-11

Ž 144, 1a+2a-c. 3-4

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Sobota 24. 9. 2016 meniny: Ľuboš, Ľubor

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Kaz 11, 9 – 12, 8

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 25. 9. 2016 meniny: Vladislav

26. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 6, 1ab. 4-7

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

1 Tim 6, 11-16

Lk 16, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

39. týždeň

Pondelok 26. 9. 2016 meniny: Edita

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Jób 1, 6-22

Ž 17, 1. 2-3. 6-7

R.: Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová.

Lk 9, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Utorok 27. 9. 2016 meniny: Cyprián

Svätého Vincenta de Paul, kňaza B (spomienka)

Jób 3, 1-3. 11-17. 20-23

Ž 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8

R.: Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.

Lk 9, 51-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Streda 28. 9. 2016 meniny: Václav

Streda 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Václava, mučeníka Č
alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Jób 9, 1-12. 14-16

Ž 88, 10b-11. 12-13. 14-15

R.: Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.

Lk 9, 57-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Štvrtok 29. 9. 2016 meniny: Michal, Michaela

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

Zjv 12, 7-12a

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

R.: Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.

Jn 1, 47-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Piatok 30. 9. 2016 meniny: Jarolím

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Ž 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.