August 2016

31. týždeň

Pondelok 1. 8. 2016 meniny: Božidara

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Jer 28, 1-17

Ž 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102

R.: Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Mt 14, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 2. 8. 2016 meniny: Gustáv

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Euzébia Vercellského, biskupa B
alebo Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.

Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Streda 3. 8. 2016 meniny: Jerguš

Streda 18. týždňa v Cezročnom období Z

Jer 31, 1-7

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Štvrtok 4. 8. 2016 meniny: Dominik, Dominika

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza B (spomienka)

Jer 31, 31-34

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 16, 13-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Piatok 5. 8. 2016 meniny: Hortenzia

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

(Ž) Dt 32, 35c-36b. 39a-d. 41

R.: Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V omši o Panne Márii

Zjv 21, 1-5a

(Ž) Jdt 13, 18b-e. 19

R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Sobota 6. 8. 2016 meniny: Jozefína

Premenenie Pána B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

2 Pt 1, 16-19

Ž 97, 1-2. 5-6. 9

R.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.

Lk 9, 28b-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho

Nedeľa 7. 8. 2016 meniny: Štefánia

19. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 18, 6-9

Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Hebr 11, 1-2. 8-19

alebo kratšie

Hebr 11, 1-2. 8-12

Lk 12, 32-48

alebo kratšie

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

32. týždeň

Pondelok 8. 8. 2016 meniny: Oskar

Svätého Dominika, kňaza B (spomienka)

Ez 1, 2-5. 24-28c

Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Utorok 9. 8. 2016 meniny: Ľubomíra

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy Č (sviatok)

Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. alebo Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu.

Streda 10. 8. 2016 meniny: Vavrinec

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka Č (sviatok)

2 Kor 9, 6-10

Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.

Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Štvrtok 11. 8. 2016 meniny: Zuzana

Svätej Kláry, panny B (spomienka)

Ez 12, 1-12

Ž 78, 56-57. 58-59. 61-62

R.: Nezabúdajme na Pánove diela.

Mt 18, 21 – 19, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.

Piatok 12. 8. 2016 meniny: Darina

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Ez 16, 1-15. 60. 63

alebo

Ez 16, 59-63

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma.

Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Sobota 13. 8. 2016 meniny: Ľubomír

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 14. 8. 2016 meniny: Mojmír

20. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 38, 4-6. 8-10

Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18

R.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Hebr 12, 1-4

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

33. týždeň

Pondelok 15. 8. 2016 meniny: Marcela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie B (slávnosť)

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Utorok 16. 8. 2016 meniny: Leonard

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Štefana Uhorského B (ľubovoľná spomienka)

Ez 28, 1-10

(Ž) Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

R.: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Streda 17. 8. 2016 meniny: Milica

Streda 20. týždňa v Cezročnom období Z

Ez 34, 1-11

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Štvrtok 18. 8. 2016 meniny: Elena, Helena

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Heleny B (ľubovoľná spomienka)

Ez 36, 23-28

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení.

Mt 22, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 19. 8. 2016 meniny: Lýdia

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Eudes, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ez 37, 1-14

Ž 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Sobota 20. 8. 2016 meniny: Anabela

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ez 43, 1-7a

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Nedeľa 21. 8. 2016 meniny: Jana

21. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 66, 18-21

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Hebr 12, 5-7. 11-13

Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

34. týždeň

Pondelok 22. 8. 2016 meniny: Tichomír

Panny Márie Kráľovnej B (spomienka)

Iz 9, 1-3. 5-6

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. alebo Aleluja.

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Utorok 23. 8. 2016 meniny: Filip

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

2 Sol 2, 1-3a. 14-17

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 24. 8. 2016 meniny: Bartolomej

Svätého Bartolomeja, apoštola Č (sviatok)

Zjv 21, 9b-14

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Jn 1, 45-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Štvrtok 25. 8. 2016 meniny: Ľudovít

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ľudovíta B
alebo Svätého Jozefa de Calasanz, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 1, 1-9

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Mt 24, 42-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Piatok 26. 8. 2016 meniny: Samuel

Piatok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 1, 17-25

Ž 33, 1-2. 4-5. 10-11

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Sobota 27. 8. 2016 meniny: Silvia

Svätej Moniky B (spomienka)

1 Kor 1, 26-31

Ž 33, 12-13. 18-19. 20-21

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Nedeľa 28. 8. 2016 meniny: Augustín

22. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 3, 19-21. 30-31

Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11

R.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.

Hebr 12, 18-19. 22-24a

Lk 14, 1. 7-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.