Jún 2016

22. týždeň

Streda 1. 6. 2016 meniny: Žaneta

Svätého Justína, mučeníka Č (spomienka)

2 Tim 1, 1-3. 6-12

Ž 123, 1-2a. 2b-d

R.: Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 2. 6. 2016 meniny: Xénia, Oxana

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

2 Tim 2, 8-15

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

Mk 12, 28b-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Piatok 3. 6. 2016 meniny: Karolína

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Ez 34, 11-16

Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Rim 5, 5b-11

Lk 15, 3-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. alebo Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Sobota 4. 6. 2016 meniny: Lenka

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 5. 6. 2016 meniny: Laura

10. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 17-24

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Gal 1, 11-19

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

23. týždeň

Pondelok 6. 6. 2016 meniny: Norbert

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Norberta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 17, 1-6

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi!

Utorok 7. 6. 2016 meniny: Róbert

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 7-16

Ž 4, 2-3. 4-5. 7b-8

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Streda 8. 6. 2016 meniny: Medard

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 18, 20-39

Ž 16, 1-2a. 4ab. 5+8. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 9. 6. 2016 meniny: Stanislava

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 18, 41-46

Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.

Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 10. 6. 2016 meniny: Margaréta

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 9a. 11-16

Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Sobota 11. 6. 2016 meniny: Dobroslava

Svätého Barnabáša, apoštola Č (spomienka)

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 10, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Nedeľa 12. 6. 2016 meniny: Zlatko

11. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Sam 12, 7-10. 13

Ž 32, 1-2. 5. 7. 11

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Gal 2, 16. 19-21

Lk 7, 36 – 8, 3

alebo kratšie

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

24. týždeň

Pondelok 13. 6. 2016 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kr 21, 1-16

Ž 5, 2-3. 5-6. 7

R.: Pane, všimni si moje vzdychanie.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 14. 6. 2016 meniny: Vasil

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 17-29

Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 15. 6. 2016 meniny: Vit

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 2, 1. 6-14

Ž 31, 20. 21. 24

R.: Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 16. 6. 2016 meniny: Blanka, Bianka

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 48, 1-15

Ž 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka Č (spomienka)

Čítania z férie.

Piatok 17. 6. 2016 meniny: Adolf

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20

Ž 132, 11. 12. 13-14. 17-18

R.: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 18. 6. 2016 meniny: Vratislav

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Krn 24, 17-25

Ž 89, 4-5. 29-30. 31-33. 34

R.: Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 19. 6. 2016 meniny: Alfréd

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Zach 12, 10-11; 13, 1

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Gal 3, 26-29

Lk 9, 18-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

25. týždeň

Pondelok 20. 6. 2016 meniny: Valéria

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Ž 60, 3. 4-5. 12-13

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.

Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 21. 6. 2016 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 10-11

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 22. 6. 2016 meniny: Paulína

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 23. 6. 2016 meniny: Sidónia

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 24, 8-17

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Piatok 24. 6. 2016 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavný patrón diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Sobota 25. 6. 2016 meniny: Olívia, Tadeáš

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Nár 2, 2. 10-14. 18-19

Ž 74, 1-2. 3-4. 5-7. 20-21

R.: Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov.

Mt 8, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Nedeľa 26. 6. 2016 meniny: Adriána

13. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 16b. 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Gal 5, 1. 13-18

Lk 9, 51-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Hovor, Pane, tvoj sluha počúva; ty máš slová večného života.

26. týždeň

Pondelok 27. 6. 2016 meniny: Ladislav, Ladislava

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ladislava B
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Am 2, 6-10. 13-16

Ž 50, 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23

R.: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.

Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 28. 6. 2016 meniny: Beáta

Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Am 3, 1-8; 4, 11-12

Ž 5, 5-6. 7. 8

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Streda 29. 6. 2016 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

V deň slávnosti

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.

Štvrtok 30. 6. 2016 meniny: Melánia

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Č (ľubovoľná spomienka)

Am 7, 10-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.