«

M
a
r
e
c

«
»

M
á
j

»

14. týždeň

Piatok 3. 4. [Richard]

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.

Evanjeliá na utierni svätých strastí: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .


Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .


Parémie na večierni: ; ; .

Apoštol na večierni: .

Evanjelium na večierni: .

15. týždeň

16. týždeň

17. týždeň

18. týždeň

 « Marec Máj »  Apríl 2015