Január 2015

1. týždeň

Štvrtok 1. 1. 2015 Nový rok

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého:

254. začalo (Kol 2, 8 - 12)

= zo sviatku Obrezania, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého:

Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52)

= zo sviatku Obrezania, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Piatok 2. 1. 2015 meniny: Alexandra, Karina

Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii:

327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Silvestrovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 50. začalo (15, 1 - 7)

= svätému Silvestrovi.

Sobota 3. 1. 2015 meniny: Daniela

Sobota pred Osvietením. Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Apoštol na liturgii:

284. začalo (1 Tim 3,14 - 4,5)

= zo Soboty pred Osvietením, a

228. začalo (Ef 5, 1 - 8)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Gordiovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 5. začalo (3, 1 - 11)

= zo Soboty pred Osvietením, a

Lk 74. začalo (14, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Gordiovi.

Nedeľa 4. 1. 2015 meniny: Drahoslav

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. NEDEĽA 30. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. (Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

298. začalo (2 Tim 4, 5 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

96. začalo od polovice (Rim 8, 8 - 14)

= svätým apoštolom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

Lk 91. začalo (18, 18 - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätým apoštolom.

2. týždeň

Pondelok 5. 1. 2015 meniny: Andrea

Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Iz 35, 1 - 10

.

na 3. hodinke:

Iz 1, 16 - 20

.

na 6. hodinke:

Iz 12, 3 - 6

.

na 9. hodinke:

Iz 49, 8 - 15

.

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

33. začalo (Sk 13, 25 - 33a)

,

na 3. hodinke:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

91. začalo (Rim 6, 3b - 11)

,

na 9. hodinke:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Mt 5. začalo (3, 1 - 11)

,

na 3. hodinke:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

Mk 2. začalo (1, 9 - 15)

,

na 9. hodinke:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Gn 1, 1 - 13

;

Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a

;

Ex 15,22 - 16,1a

;

Joz 3, 7-8. 15-17

;

4 Kr 2, 6 - 14

;

4 Kr 5, 9 - 14

;

Iz 1, 16 - 20

;

Gn 32, 2b - 11a

;

Ex 2, 5 - 10

;

Sdc 6, 36 - 40

;

3 Kr 18, 30 - 39

;

4 Kr 2, 19 - 22

;

Iz 49, 8 - 15

.

Verše k tropáru po 3. parémii:

Ž 66, 2 - 8

.

Verše k tropáru po 6. parémii:

Ž 92, 1 - 5

.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

143. začalo (1 Kor 9, 19 - 27)

.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:

Lk 9. začalo (3, 1 - 18)

.

Parémie na veľkom svätení vody:

Iz 35, 1 - 10

;

Iz 55, 1 - 13

;

Iz 12, 3 - 6

.

Apoštol na veľkom svätení vody:

143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 - 4)

.

Evanjelium na veľkom svätení vody:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

.

Utorok 6. 1. 2015 meniny: Antónia

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Streda 7. 1. 2015 meniny: Bohuslava

Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

Apoštol na liturgii:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 3. začalo (1, 29 - 34)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Štvrtok 8. 1. 2015 meniny: Severín

Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. [Prepodobný Emilián Vyznávač.]

Apoštol na liturgii:

51. začalo (Jak 1, 19 - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 45. začalo (10, 17 - 27)

= radové čítanie.

Piatok 9. 1. 2015 meniny: Alexej

Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt.

Apoštol na liturgii:

52. začalo (Jak 2, 1 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 46. začalo (10, 23b - 32a)

= radové čítanie.

Sobota 10. 1. 2015 meniny: Daša

Sobota po Osvietení. Sobota 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.)

Apoštol na liturgii:

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= zo Soboty po Osvietení, a

249. začalo od polovice (Kol 1, 2b - 6)

= radové čítanie, prípadne aj

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 7. začalo (4, 1 - 11)

= zo Soboty po Osvietení, a

Lk 81. začalo (16, 10 - 15)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 - 8)

= svätému Gregorovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri prepodobnému Teodózovi.

Nedeľa 11. 1. 2015 meniny: Malvína

NEDEĽA PO OSVIETENÍ. NEDEĽA 31. TÝŽDŇA PO PÄĎESIATNICI. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. 6. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

224. začalo od polovice (Ef 4, 7 - 13)

= z Nedele po Osvietení, a

280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 - 17)

= radové čítanie, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Teodózovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 8. začalo (4, 12 - 17)

= z Nedele po Osvietení, a

Lk 93. začalo (18, 35 - 43)

= radové čítanie, a

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi.

3. týždeň

Pondelok 12. 1. 2015 meniny: Ernest

Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.

Apoštol na liturgii:

53. začalo (Jak 2, 14 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie.

Utorok 13. 1. 2015 meniny: Rastislav

Utorok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita - presun z nasledujúceho dňa. /Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska - presun z nasledujúceho dňa./

Apoštol na liturgii:

54. začalo (Jak 3, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= prepodobným zo Sinaja a Raity.

Evanjelium na liturgii:

Mk 50. začalo (11, 11 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= prepodobným zo Sinaja a Raity.

Streda 14. 1. 2015 meniny: Radovan

Streda 32. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii:

55. začalo (Jak 3,11 - 4,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie.

Štvrtok 15. 1. 2015 meniny: Dobroslav

Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

Apoštol na liturgii:

56. začalo (Jak 4,7 - 5,9)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 52. začalo (11, 27 - 33)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Piatok 16. 1. 2015 meniny: Kristína

Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

Apoštol na liturgii:

58. začalo (1 Pt 1, 1 - 2. 10 - 12; 2, 6 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= svätému Petrovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 53. začalo (12, 1 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Petrovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

Sobota 17. 1. 2015 meniny: Nataša

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

273. začalo (1 Sol 5, 14 - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

Lk 84. začalo (17, 3 - 10)

= radové čítanie.

Nedeľa 18. 1. 2015 meniny: Bohdana

NEDEĽA 32. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI - O ZACHEJOVI. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. 7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 - 15)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 94. začalo (19, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

4. týždeň

Pondelok 19. 1. 2015 meniny: Drahomíra, Mário

Pondelok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

Apoštol na liturgii:

59. začalo (1 Pt 2,21b - 3,9)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Makariovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 54. začalo (12, 13 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Makariovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

Utorok 20. 1. 2015 meniny: Dalibor

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

60. začalo (1 Pt 3, 10 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

Mk 55. začalo (12, 18 - 27)

= radové čítanie.

Streda 21. 1. 2015 meniny: Vincent

Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.)

Apoštol na liturgii:

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätému Maximovi Vyznávačovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 64. začalo (12, 8 - 12)

= svätému Maximovi Vyznávačovi.

Štvrtok 22. 1. 2015 meniny: Zora

Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

Apoštol na liturgii:

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 - 9a)

= svätému Timotejovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 57. začalo (12, 38b - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätému Timotejovi.

Piatok 23. 1. 2015 meniny: Miloš

Piatok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. /Svätý mučeník Agatangel./

Apoštol na liturgii:

64. začalo (2 Pt 1, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätému Klementovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 58. začalo (13, 1 - 8)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Klementovi.

Sobota 24. 1. 2015 meniny: Timotej

Sobota 33. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Apoštol na liturgii:

293. začalo (2 Tim 2, 11 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 88. začalo (18, 2 - 8a)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

Nedeľa 25. 1. 2015 meniny: Gejza

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI - začiatok predpôstneho obdobia. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

296. začalo (2 Tim 3, 10 - 15)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejovi, a

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi Teológovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 89. začalo (18, 10 - 14)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejov, a

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Gregorovi Teológovi.

5. týždeň

Pondelok 26. 1. 2015 meniny: Tamara

Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

Apoštol na liturgii:

66. začalo (2 Pt 1,20 - 2,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 59. začalo (13, 9 - 13)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba

= všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

Utorok 27. 1. 2015 meniny: Bohuš

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii:

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj

67. začalo (2 Pt 2, 9 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj

Mk 60. začalo (13, 14 - 23)

= radové čítanie.

Streda 28. 1. 2015 meniny: Alfonz

Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

Apoštol na liturgii:

68. začalo (2 Pt 3, 1 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Efrémovi Sýrskemu.

Evanjelium na liturgii:

Mk 61. začalo (13, 24 - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Efrémovi Sýrskemu.

Štvrtok 29. 1. 2015 meniny: Gašpar

Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

Apoštol na liturgii:

69. začalo (1 Jn 1,8 - 2,6)

= radové čítanie, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 62. začalo (13,31 - 14,2)

= radové čítanie, prípadne aj

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni:

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

;

Múd 3, 1 - 9

= všetky tri trom svätiteľom.

Piatok 30. 1. 2015 meniny: Ema

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy - odporúčaný sviatok. (Svätý hieromučeník Hippolyt.)

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii:

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

70. začalo (1 Jn 2, 7 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj

Mk 63. začalo (14, 3 - 9)

= radové čítanie.

Sobota 31. 1. 2015 meniny: Emil

Sobota 34. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

Apoštol na liturgii:

295. začalo (2 Tim 3, 1 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

153. začalo (1 Kor 12,27 - 13,8a)

= svätým Kýrovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 103. začalo (20,45b - 21,4)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätým Kýrovi a Jánovi.