«

D
e
c
e
m
b
e
r

2
0
1
4

«
»

F
e
b
r
u
á
r

»

1. týždeň

2. týždeň

Pondelok 5. 1. [Andrea]

Predsviatok Osvietenia.
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.
Prepodobná Synkletika.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .


Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

Verše k tropáru po 3. parémii: .
Verše k tropáru po 6. parémii: .

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: .
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: .


Parémie na veľkom svätení vody: ; ; .
Apoštol na veľkom svätení vody: .

Evanjelium na veľkom svätení vody: .

3. týždeň

4. týždeň

5. týždeň