November 2014

45. týždeň

Pondelok 3. 11. 2014 meniny: Hubert

Pondelok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.

Apoštol na liturgii:

255. začalo (Kol 2, 13 - 20)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 43. začalo (9, 18 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Utorok 4. 11. 2014 meniny: Karol

Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.

Apoštol na liturgii:

256. začalo (Kol 2,20 - 3,3)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= prepodobnému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 44. začalo (9, 23 - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= prepodobnému.

Streda 5. 11. 2014 meniny: Imrich

Streda 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

Apoštol na liturgii:

259. začalo (Kol 3,17 - 4,1)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 47. začalo (9, 44 - 50)

= radové čítanie.

Štvrtok 6. 11. 2014 meniny: Renáta

Štvrtok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

Apoštol na liturgii:

260. začalo (Kol 4, 2 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 - 6)

= svätému Pavlovi Vyznávačovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 48. začalo (9, 49 - 56)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 64. začalo (12, 8 - 12)

= svätému Pavlovi Vyznávačovi.

Piatok 7. 11. 2014 meniny: René

Piatok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

Apoštol na liturgii:

261. začalo (Kol 4, 10 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= prepodobnému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= prepodobnému.

Parémie na večierni:

Joz 5, 13 - 16

;

Sdc 6, 2a. 7. 11-24

;

Iz 14, 7 - 20

= všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.

Sobota 8. 11. 2014 meniny: Bohumír

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mt 52. začalo (13, 24 - 30. 36b - 43)

= beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii:

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= beztelesným mocnostiam.

Evanjelium na liturgii:

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= beztelesným mocnostiam.

Nedeľa 9. 11. 2014 meniny: Teodor

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) 5. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

215. začalo (Gal 6, 11 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 83. začalo (16, 19 - 31)

= radové čítanie.

46. týždeň

Pondelok 10. 11. 2014 meniny: Tibor

Pondelok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

262. začalo (1 Sol 1, 1 - 5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 52. začalo (10, 22 - 24)

= radové čítanie.

Utorok 11. 11. 2014 meniny: Martin, Maroš

Utorok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

Apoštol na liturgii:

263. začalo (1 Sol 1, 6 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= mučeníkom, a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= prepodobnému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 55. začalo (11, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 38. začalo (10, 32 - 36; 11, 1)

= mučeníkom, a

Mt 10. začalo (4,25 - 5, 12a)

= prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prvá:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

; Druhá:

Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba

; Tretia:

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b - 20. 5, 1 - 7

= všetky tri svätému Jozafátovi.

Streda 12. 11. 2014 meniny: Svätopluk

BUĎ: Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup - odporúčaný sviatok.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

264. začalo (1 Sol 2, 1 - 8)

= radové čítanie, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Jánovi Milosrdnému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 56. začalo (11, 9 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii:

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Jozafátovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Jozafátovi.

Parémie na večierni: Prvá:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

; Druhá:

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

; Tretia:

Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba

= všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

Štvrtok 13. 11. 2014 meniny: Stanislav

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii:

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Parémie na večierni:

1 Pt 1,1 - 2,6

;

1 Pt 2,21b - 3,9

;

1 Pt 4, 1 - 11

= všetky tri svätému Filipovi.

Piatok 14. 11. 2014 meniny: Irma

Svätý a všechválny apoštol Filip. Piatok 23. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii:

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Filipovi, prípadne aj

266. začalo (1 Sol 2, 14 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 5. začalo (1, 43 - 51)

= svätému Filipovi, prípadne aj

Lk 58. začalo (11, 23 - 26)

= radové čítanie.

Sobota 15. 11. 2014 meniny: Leopold

Sobota 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. /Začiatok filipovky./

Apoštol na liturgii:

185. začalo (2 Kor 8, 1 - 5)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 64. začalo (12, 8 - 12)

= svätým mučeníkom.

Parémie na večierni:

1 Pt 1,1 - 2,6

;

1 Pt 2,21b - 3,9

;

1 Pt 4, 1 - 11

= všetky tri svätému Matúšovi.

Nedeľa 16. 11. 2014 meniny: Agnesa

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. /2. deň filipovky/ 6. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mt 116. začalo (28, 16 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

220. začalo (Ef 2, 4 - 10)

= radové čítanie, a

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Matúšovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 38. začalo (8, 26 - 39)

= radové čítanie, a

Mt 30. začalo (9, 9 - 13)

= svätému Matúšovi.

47. týždeň

Pondelok 17. 11. 2014 meniny: Klaudia

Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. /3. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

267. začalo (1 Sol 2,20 - 3,8)

= radové čítanie, prípadne aj

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi Divotvorcovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 59. začalo (11, 29 - 33)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätému Gregorovi Divotvorcovi.

Utorok 18. 11. 2014 meniny: Eugen

Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. /4. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

268. začalo (1 Sol 3, 9 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 60. začalo (11, 34 - 41)

= radové čítanie.

Streda 19. 11. 2014 meniny: Alžbeta

Streda 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. /5. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

269. začalo (1 Sol 4, 1 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 61. začalo (11, 42 - 46)

= radové čítanie.

Štvrtok 20. 11. 2014 meniny: Félix

Štvrtok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. /6. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

271. začalo (1 Sol 5, 1 - 8)

= radové čítanie, a

272. začalo (1 Sol 5, 9-13. 24-28)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Proklovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 62. začalo (11,47 - 12,1)

= radové čítanie, a

Lk 63. začalo (12, 2 - 12)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Proklovi.

Parémie na večierni:

Ex 40, 1 - 5. 9. 10b. 16. 34 - 35

;

1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 - 7. 9a. 10 - 11

;

Ez 43,27 - 44,4a

= všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Piatok 21. 11. 2014 meniny: Elvíra

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU - odporúčaný sviatok. /7. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39-49. 56)

= Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii:

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Evanjelium na liturgii:

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Sobota 22. 11. 2014 meniny: Cecília

Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. /8. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

191. začalo (2 Kor 11, 1 - 6)

= radové čítanie, prípadne aj

302. začalo od polovice (Flm 1, 1 - 25)

= svätým apoštolom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 40. začalo (9, 1 - 6)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätým apoštolom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Iz 6, 1 - 7

;

Jer 33, 12 - 18

;

Dan 7, 1a. 9 - 15

= všetky tri k Nedeli Krista Kráľa.

Nedeľa 23. 11. 2014 meniny: Klement

BUĎ: NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. /9. deň filipovky/ 7. hlas, 2. utierňové evanjelium. ALEBO: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. /9. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mk 70. začalo (16, 1 - 8)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

221. začalo (Ef 2, 14 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 39. začalo (8, 41 - 56)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 103. začalo (24, 42 - 47)

= svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 95. začalo (19, 12 - 15a. 27 - 28)

= z Nedele Krista Kráľa.

Apoštol na liturgii:

250. začalo (Kol 1, 12 - 18)

= z Nedele Krista Kráľa.

Evanjelium na liturgii:

Jn 59. začalo (18, 33 - 37)

= z Nedele Krista Kráľa.

48. týždeň

Pondelok 24. 11. 2014 meniny: Emília

Pondelok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. /10. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

274. začalo (2 Sol 1, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätej Kataríne.

Evanjelium na liturgii:

Lk 65. začalo (12, 13-15. 22b-31)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätej Kataríne.

Utorok 25. 11. 2014 meniny: Katarína

Utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. /11. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b - 2,2)

= radové čítanie, prípadne aj

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Vstupu Bohorodičky do chrámu, a

246. začalo (Flp 3,20 - 4,3)

= hieromučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 68. začalo (12, 42 - 48)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Vstupu Bohorodičky do chrámu, a

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= hieromučeníkom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Jurajovi.

Streda 26. 11. 2014 meniny: Kornel

BUĎ: Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. /12. deň filipovky/ ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. /12. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

275. začalo (2 Sol 2, 1 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 69. začalo (12, 48b - 59)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii:

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Jurajovi, prípadne aj

275. začalo (2 Sol 2, 1 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Jurajovi, prípadne aj

Lk 69. začalo (12, 48b - 59)

= radové čítanie.

Štvrtok 27. 11. 2014 meniny: Milan

Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) /13. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

276. začalo (2 Sol 2,13 - 3,5)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Jakubovi Perzskému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 70. začalo (13, 1 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 50. začalo (15, 1 - 7)

= svätému Jakubovi Perzskému.

Piatok 28. 11. 2014 meniny: Henrieta

Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) /14. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

277. začalo (2 Sol 3, 6 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

291. začalo (2 Tim 1, 8 - 18)

= svätému Štefanovi Novému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 73. začalo (13, 31 - 35)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 37. začalo (10, 23 - 31)

= svätému Štefanovi Novému.

Sobota 29. 11. 2014 meniny: Vratko

Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) /15. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

199. začalo (Gal 1, 3 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 46. začalo (9, 37 - 43a)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Pt 1,1 - 2,6

;

1 Pt 2,21b - 3,9

;

1 Pt 4, 1 - 11

= všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Nedeľa 30. 11. 2014 meniny: Ondrej, Andrej

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. /16. deň filipovky/ 8. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

.

Apoštol na liturgii:

224. začalo (Ef 4, 1 - 6)

= radové čítanie, a

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Andrejovi Prvopovolanému,

Evanjelium na liturgii:

Lk 53. začalo (10, 25 - 37)

= radové čítanie, a

Jn 4. začalo (1, 35 - 51)

= svätému Andrejovi Prvopovolanému.