September 2014

36. týždeň

Pondelok 1. 9. 2014 meniny: Drahoslava

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.

Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.

Apoštol na liturgii:

282. začalo (1 Tim 2, 1 - 7)

= zo začiatku indiktu, prípadne aj

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 13. začalo (4, 16 - 22a)

= zo začiatku indiktu, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Simeonovi.

Utorok 2. 9. 2014 meniny: Linda

Utorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

187. začalo (2 Kor 8,16 - 9,5)

= radové čítanie, prípadne aj

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= svätému Mamantovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 12. začalo (3, 13 - 19)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 50. začalo (15, 1 - 7)

= svätému Mamantovi.

Streda 3. 9. 2014 meniny: Belo

Streda 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého.

Apoštol na liturgii:

189. začalo (2 Kor 9,12 - 10,7)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätému Antimovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 13. začalo (3, 20 - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Antimovi.

Štvrtok 4. 9. 2014 meniny: Rozália

Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.

Apoštol na liturgii:

190. začalo (2 Kor 10, 7b - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätému Babylovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 14. začalo (3, 28 - 35)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Babylovi.

Piatok 5. 9. 2014 meniny: Regina

Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

Apoštol na liturgii:

192. začalo (2 Kor 11, 5 - 21a)

= radové čítanie, prípadne aj

314. začalo (Hebr 6, 13 - 20)

= svätému Zachariášovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 15. začalo (4, 1 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 96. začalo (23, 29 - 39)

= svätému Zachariášovi.

Sobota 6. 9. 2014 meniny: Alica

Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) /Náš prepodobný otec Archippos./

Apoštol na liturgii:

126. začalo (1 Kor 2, 6 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= svätému Michalovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 90. začalo (22, 15 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Michalovi.

Nedeľa 7. 9. 2014 meniny: Marianna

NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. 4. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 70. začalo (16, 1 - 8)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

215. začalo (Gal 6, 11 - 18)

= z nedele pred Povýšením, a

166. začalo (1 Kor 16, 13 - 24)

= radové čítanie z aktuálnej nedele, a

170. začalo (2 Kor 1,21 - 2,4)

= radové čítanie z nasledujúcej nedele, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Sózontovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 9. začalo (3, 13 - 17)

= z nedele pred Povýšením, a

Mt 87. začalo (21, 33 - 42)

= radové čítanie z aktuálnej nedele, a

Mt 89. začalo (22, 1 - 14)

= radové čítanie z nasledujúcej nedele, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Sózontovi.

Parémie na večierni:

Gn 28, 10 - 17

;

Ez 43,27 - 44,4a

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky tri Bohorodičke.

37. týždeň

Pondelok 8. 9. 2014 meniny: Miriama

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39-49. 56)

= Narodeniu Bohorodičky.

Apoštol na liturgii:

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Narodeniu Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii:

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Narodeniu Bohorodičky.

Utorok 9. 9. 2014 meniny: Martina

Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.)

Apoštol na liturgii:

196. začalo (2 Kor 12,20 - 13,2)

= radové čítanie, prípadne aj

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= svätým Joachimovi a Anne.

Evanjelium na liturgii:

Mk 17. začalo (4, 24 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= svätým Joachimovi a Anne.

Streda 10. 9. 2014 meniny: Oleg

Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

Apoštol na liturgii:

197. začalo (2 Kor 13, 3 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

130. začalo (1 Kor 4, 1 - 5)

= radové čítanie z nasledujúcej soboty.

Evanjelium na liturgii:

Mk 18. začalo (4, 35b - 41)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 93. začalo (23, 1 - 12)

= radové čítanie z nasledujúcej soboty.

Štvrtok 11. 9. 2014 meniny: Bystrík

Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

198. začalo (Gal 1, 1-10; 1,20 - 2,5)

= radové čítanie, prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Teodore.

Evanjelium na liturgii:

Mk 19. začalo (5, 1 - 20)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 28. začalo (8, 3 - 11)

= svätej Teodore.

Piatok 12. 9. 2014 meniny: Mária

Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.

Apoštol na liturgii:

201. začalo (Gal 2, 6 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii:

Mk 20. začalo (5, 22-24; 5,35 - 6,1)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke.

Sobota 13. 9. 2014 meniny: Ctibor

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

Apoštol na liturgii:

307. začalo (Hebr 3, 1 - 4)

= zo Založenia chrámu, a

126. začalo (1 Kor 2, 6 - 9)

= zo soboty pred Povýšením.

Evanjelium na liturgii:

Mt 67. začalo (16, 13 - 18)

= zo Založenia chrámu, a

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= zo soboty pred Povýšením.

Parémie na večierni:

Ex 15,22 - 16,1a

;

Prís 3, 11 - 18

;

Iz 60, 11 - 16

= všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Nedeľa 14. 9. 2014 meniny: Ľudomil

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. (5. hlas)

Evanjelium na utierni:

Jn 42. začalo od polovice (12, 28 - 36a)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii:

125. začalo (1 Kor 1, 18 - 24)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Evanjelium na liturgii:

Jn 60. začalo (19, 6b-11a. 13-20. 25-28a. 30b-35a)

= Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd

;

Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26

;

Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21

= všetky tri Spolutrpiteľke.

38. týždeň

Pondelok 15. 9. 2014 meniny: Jolana

BUĎ: Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

202. začalo (Gal 2, 11 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Nikitovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 21. začalo (5, 24b - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

240. začalo (Flp 2, 5 - 11)

= Spolutrpiteľke, prípadne aj

202. začalo (Gal 2, 11 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 61. začalo (19, 25 - 27)

= Spolutrpiteľke, prípadne aj

Mk 21. začalo (5, 24b - 34)

= radové čítanie.

Utorok 16. 9. 2014 meniny: Ľudmila

Utorok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

Apoštol na liturgii:

204. začalo (Gal 2,21 - 3,7)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii:

Mk 22. začalo (6, 1b - 7)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Eufémii.

Streda 17. 9. 2014 meniny: Olympia

Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

Apoštol na liturgii:

207. začalo (Gal 3, 15 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 23. začalo (6, 7 - 13)

= radové čítanie.

Štvrtok 18. 9. 2014 meniny: Eugénia

Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

Apoštol na liturgii:

208. začalo (Gal 3,23 - 4,5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 25. začalo (6, 30 - 45)

= radové čítanie.

Piatok 19. 9. 2014 meniny: Konštantín

Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

Apoštol na liturgii:

210. začalo (Gal 4, 8 - 21)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 26. začalo (6, 45 - 53)

= radové čítanie.

Sobota 20. 9. 2014 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Sobota po Povýšení. Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 - 29)

= zo soboty po Povýšení, a

132. začalo (1 Kor 4,17 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii:

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= zo soboty po Povýšení, a

Mt 97. začalo (24, 1b - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 - 29)

= zo soboty po Povýšení, a

132. začalo (1 Kor 4,17 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým Michalovi a Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= zo soboty po Povýšení, a

Mt 97. začalo (24, 1b - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätým Michalovi a Teodorovi.

Nedeľa 21. 9. 2014 meniny: Matúš

NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. 6. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 112. začalo (24, 1 - 12)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

203. začalo (Gal 2, 16 - 20)

= z nedele po Povýšení, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 37. začalo (8,34b - 9,1)

= z nedele po Povýšení, a

Mt 92. začalo (22, 35 - 46)

= radové čítanie.

39. týždeň

Pondelok 22. 9. 2014 meniny: Móric

Pondelok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie - presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš.) (Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Apoštol na liturgii:

211. začalo (Gal 4,28 - 5,10)

= radové čítanie, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Fókovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 27. začalo (6,54 - 7,8)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Fókovi.

Utorok 23. 9. 2014 meniny: Zdenka

Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Apoštol na liturgii:

212. začalo (Gal 5, 11 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

210. začalo od polovice (Gal 4,22b - 31)

= svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 28. začalo (7, 5 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 2. začalo (1, 5 - 25)

= svätému Jánovi.

Streda 24. 9. 2014 meniny: Ľuboš, Ľubor

Streda 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

Apoštol na liturgii:

214. začalo (Gal 6, 2 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

296. začalo (2 Tim 3, 10 - 15)

= svätej Tekle.

Evanjelium na liturgii:

Mk 29. začalo (7, 14 - 24a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 104. začalo (25, 1 - 13)

= svätej Tekle.

Štvrtok 25. 9. 2014 meniny: Vladislav

Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína.

Apoštol na liturgii:

216. začalo (Ef 1, 1 - 9a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 30. začalo (7, 24b - 30)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= všetky svätému Jánovi Teológovi.

Piatok 26. 9. 2014 meniny: Edita

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa - odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 - 19)

= svätému Jánovi Teológovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Sobota 27. 9. 2014 meniny: Cyprián

Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. /Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera./

Apoštol na liturgii:

146. začalo (1 Kor 10, 23 - 28)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 101. začalo (24, 34 - 44)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Charitónovi.

Nedeľa 28. 9. 2014 meniny: Václav

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. /Svätý Václav, český knieža./ /Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona./ 7. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= radové čítanie, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Charitónovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 105. začalo (25, 14 - 30)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Charitónovi.