Júl 2014

27. týždeň

Utorok 1. 7. 2014 meniny: Diana

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období Z

Am 3, 1-8; 4, 11-12

Ž 5, 5-6. 7. 8

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Streda 2. 7. 2014 meniny: Berta

Návšteva Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Štvrtok 3. 7. 2014 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Piatok 4. 7. 2014 meniny: Prokop

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Am 8, 4-6. 9-12

Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

Sobota 5. 7. 2014 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44,1bc. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovi a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Nedeľa 6. 7. 2014 meniny: Patrik, Patrícia

14. nedeľa v Cezročnom období Z

Zach 9, 9-10

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14

R.: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy.

Rim 8, 9. 11-13

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

28. týždeň

Pondelok 7. 7. 2014 meniny: Oliver

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Oz 2, 16. 17c-18. 21-22

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 8. 7. 2014 meniny: Ivan

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 8, 4-7. 11-13

Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Streda 9. 7. 2014 meniny: Lujza

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhaoa Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 10, 1-3. 7-8. 12

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. alebo Aleluja.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 10. 7. 2014 meniny: Amália

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 11. 7. 2014 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 12. 7. 2014 meniny: Nina

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Iz 6, 1-8

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 13. 7. 2014 meniny: Margita

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 55, 10-11

Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14

R.: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

Rim 8, 18-23

Mt 13, 1-23

alebo kratšie

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

29. týždeň

Pondelok 14. 7. 2014 meniny: Kamil

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila de Lellis, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 15. 7. 2014 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 7, 1-9

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 16. 7. 2014 meniny: Drahomír

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Iz 10, 5-7. 13-16

Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 17. 7. 2014 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov - hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

NITRA: Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť; iba v meste Nitra)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Piatok 18. 7. 2014 meniny: Kamila

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

(Ž) Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 19. 7. 2014 meniny: Dušana

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Mich 2, 1-5

Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 20. 7. 2014 meniny: Iľja, Eliáš

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 12, 13. 16-19

Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16a

R.: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

Rim 8, 26-27

Mt 13, 24-43

alebo kratšie

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

30. týždeň

Pondelok 21. 7. 2014 meniny: Daniel

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Mich 6, 1-4. 6-8

Ž 50, 5-6. 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 22. 7. 2014 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (spomienka)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Streda 23. 7. 2014 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase. alebo Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. alebo Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 24. 7. 2014 meniny: Vladimír

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Sarbela Makhlufa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Ž 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R.: Pane, u teba je zdroj života.

Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Piatok 25. 7. 2014 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 26. 7. 2014 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie B (spomienka)

Jer 7, 1-11

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Nedeľa 27. 7. 2014 meniny: Božena

17. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 3, 5-6a. 7-12

Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130

R.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Rim 8, 28-30

Mt 13, 44-52

alebo kratšie

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.