Február 2014

6. týždeň

Pondelok 3. 2. 2014 meniny: Blažej

Pondelok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

Apoštol na liturgii:

59. začalo (1 Pt 2,21b - 3,9)

= radové čítanie, prípadne aj

321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 - 14)

= svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 54. začalo (12, 13 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 8. začalo (2, 25 - 38)

= svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.

Utorok 4. 2. 2014 meniny: Veronika

Utorok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

Apoštol na liturgii:

60. začalo (1 Pt 3, 10 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 55. začalo (12, 18 - 27)

= radové čítanie.

Streda 5. 2. 2014 meniny: Agáta

Streda 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta.

Apoštol na liturgii:

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie.

Štvrtok 6. 2. 2014 meniny: Dorota

Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. /Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci./

Apoštol na liturgii:

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 57. začalo (12, 38b - 44)

= radové čítanie.

Piatok 7. 2. 2014 meniny: Vanda

Piatok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

Apoštol na liturgii:

64. začalo (2 Pt 1, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 58. začalo (13, 1 - 8)

= radové čítanie.

Sobota 8. 2. 2014 meniny: Zoja

Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Svätý mučeník Nikefor - presun z nasledujúceho dňa.)

Apoštol na liturgii:

293. začalo (2 Tim 2, 11 - 19)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 88. začalo (18, 2 - 8a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Teodorovi.

Nedeľa 9. 2. 2014 meniny: Zdenko

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI - začiatok predpôstneho obdobia. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 5. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

296. začalo (2 Tim 3, 10 - 15)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 89. začalo (18, 10 - 14)

= z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

7. týždeň

Pondelok 10. 2. 2014 meniny: Gabriela

Pondelok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Svätý mučeník Charalampés.

Apoštol na liturgii:

66. začalo (2 Pt 1,20 - 2,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 59. začalo (13, 9 - 13)

= radové čítanie.

Utorok 11. 2. 2014 meniny: Dezider

Utorok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.

Apoštol na liturgii:

67. začalo (2 Pt 2, 9 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 60. začalo (13, 14 - 23)

= radové čítanie.

Streda 12. 2. 2014 meniny: Perla

Streda 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

Apoštol na liturgii:

68. začalo (2 Pt 3, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 61. začalo (13, 24 - 31)

= radové čítanie.

Štvrtok 13. 2. 2014 meniny: Arpád

Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián.

Apoštol na liturgii:

69. začalo (1 Jn 1,8 - 2,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 62. začalo (13,31 - 14,2)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Cyrilovi.

Piatok 14. 2. 2014 meniny: Valentín

BUĎ: Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./ ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

70. začalo (1 Jn 2, 7 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 63. začalo (14, 3 - 9)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Cyrilovi, prípadne aj

70. začalo (1 Jn 2, 7 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Cyrilovi, prípadne aj

Mk 63. začalo (14, 3 - 9)

= radové čítanie.

Sobota 15. 2. 2014 meniny: Pravoslav

Sobota 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici - predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. (Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci - presun z nasledujúceho dňa.)

Apoštol na liturgii:

295. začalo (2 Tim 3, 1 - 9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 103. začalo (20,45b - 21,4)

= radové čítanie.

Nedeľa 16. 2. 2014 meniny: Ida, Liana

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI - predpôstne obdobie. 6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

135. začalo (1 Kor 6, 12 - 20)

= z Nedele o márnotratnom synovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 79. začalo (15, 11 - 32)

= z Nedele o márnotratnom synovi.

8. týždeň

Pondelok 17. 2. 2014 meniny: Miloslava

Pondelok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

Apoštol na liturgii:

71. začalo (1 Jn 2,18 - 3,10)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 49. začalo (11, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Teodorovi.

Utorok 18. 2. 2014 meniny: Jaromír

Utorok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii:

72. začalo (1 Jn 3,10b - 20)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 64. začalo (14, 10 - 42)

= radové čítanie.

Streda 19. 2. 2014 meniny: Vlasta

Streda mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Svätý apoštol Archippos.

Apoštol na liturgii:

73. začalo (1 Jn 3,21 - 4,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 65. začalo (14,43 - 15,1)

= radové čítanie.

Štvrtok 20. 2. 2014 meniny: Lívia

Štvrtok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

Apoštol na liturgii:

74. začalo (1 Jn 4,20 - 5,21)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 66. začalo (15, 1 - 15)

= radové čítanie.

Piatok 21. 2. 2014 meniny: Eleonóra

Piatok mäsopôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

Apoštol na liturgii:

75. začalo (2 Jn 1, 1 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 - 41)

= radové čítanie.

Sobota 22. 2. 2014 meniny: Etela

Sobota mäsopôstneho týždňa - Prvá zádušná sobota - predpôstne obdobie.

Apoštol na liturgii:

146. začalo (1 Kor 10, 23 - 28)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= zosnulým.

Evanjelium na liturgii:

Lk 105. začalo (21, 8 - 9. 25 - 27. 33 - 36)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= zosnulým.

Nedeľa 23. 2. 2014 meniny: Roman, Romana

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA - predpôstne obdobie. 7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

140. začalo (1 Kor 8,8 - 9,2)

= z Mäsopôstnej nedele.

Evanjelium na liturgii:

Mt 106. začalo (25, 31 - 46)

= z Mäsopôstnej nedele.

Parémie na večierni:

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

;

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

;

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

= všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

9. týždeň

Pondelok 24. 2. 2014 meniny: Matej

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Pondelok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie.

Evanjelium na utierni:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii:

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj

76. začalo (3 Jn 1, 1 - 15)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 40. začalo (11, 2 - 15)

= svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj

Lk 96. začalo (19, 29-40; 22, 7-39)

= radové čítanie.

Utorok 25. 2. 2014 meniny: Frederik, Frederika

Utorok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

Apoštol na liturgii:

77. začalo (Júd 1, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1)

.

Streda 26. 2. 2014 meniny: Viktor

Streda syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Joel 2, 12 - 26

= z daného dňa.

Parémia na večierni:

Joel 3, 12 - 21

= z daného dňa.

Štvrtok 27. 2. 2014 meniny: Alexander

Štvrtok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Apoštol na liturgii:

78. začalo (Júd 1, 11 - 25)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56)

= radové čítanie.

Piatok 28. 2. 2014 meniny: Zlatica

Piatok syropôstneho týždňa - predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:

Zach 8, 7 - 17

= z daného dňa.

Parémie na večierni:

Zach 8, 19 - 23

= z daného dňa.