Jún 2014

23. týždeň

Pondelok 2. 6. 2014 meniny: Xénia, Oxana

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 19, 1-8

Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 16, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 3. 6. 2014 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Sk 20, 17-27

Ž 68, 10-11. 20-21

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 1-11a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Streda 4. 6. 2014 meniny: Lenka

Streda po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 5. 6. 2014 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

Piatok 6. 6. 2014 meniny: Norbert

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Norberta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Pán kraľuje nad všetkými, trón má v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 7. 6. 2014 meniny: Róbert

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Nedeľa 8. 6. 2014 meniny: Medard

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Sekvencia

Jn 20, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

24. týždeň

Pondelok 9. 6. 2014 meniny: Stanislava

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 17, 1-6

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi!

Svätodušný pondelok Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 10. 6. 2014 meniny: Margaréta

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 7-16

Ž 4, 2-3. 4-5. 7b-8

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Streda 11. 6. 2014 meniny: Dobroslava

Svätého Barnabáša, apoštola Č (spomienka)

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 10, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Štvrtok 12. 6. 2014 meniny: Zlatko

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Gn 22, 9-18

alebo

Hebr 10, 4-10

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mt 26, 36-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Piatok 13. 6. 2014 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kr 19, 9a. 11-16

Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 14. 6. 2014 meniny: Vasil

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 19, 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Nedeľa 15. 6. 2014 meniny: Vit

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Ex 34, 4b-6. 8-9

(Ž) Porov. Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

2 Kor 13, 11-13

Jn 3, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

25. týždeň

Pondelok 16. 6. 2014 meniny: Blanka, Bianka

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 1-16

Ž 5, 2-3. 5-6. 7

R.: Pane, všimni si moje vzdychanie.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

ROŽŇAVA:Svätého Neita, mučeníka Č (spomienka - len v katedrále)

Utorok 17. 6. 2014 meniny: Adolf

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 17-29

Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 18. 6. 2014 meniny: Vratislav

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 2, 1. 6-14

Ž 31, 20. 21. 24

R.: Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 19. 6. 2014 meniny: Alfréd

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi B (slávnosť)

Dt 8, 2-3. 14b-16a

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

1 Kor 10, 16-17

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 20. 6. 2014 meniny: Valéria

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20

Ž 132, 11. 12. 13-14. 17-18

R.: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 21. 6. 2014 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

2 Krn 24, 17-25

Ž 89, 4-5. 29-30. 31-33. 34

R.: Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 22. 6. 2014 meniny: Paulína

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 20, 10-13

Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Rim 5, 12-15

Mt 10, 26-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

26. týždeň

Pondelok 23. 6. 2014 meniny: Sidónia

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Ž 60, 3. 4-5. 12-13

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.

Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 24. 6. 2014 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavný patrón diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Streda 25. 6. 2014 meniny: Olívia, Tadeáš

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 26. 6. 2014 meniny: Adriána

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 24, 8-17

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Piatok 27. 6. 2014 meniny: Ladislav, Ladislava

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Dt 7, 6-11

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+10

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

1 Jn 4, 7-16

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Sobota 28. 6. 2014 meniny: Beáta

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 29. 6. 2014 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

V deň slávnosti

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.