Január 2014

1. týždeň

Streda 1. 1. 2014 Nový rok

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Panny Márie Bohorodičky B (slávnosť)

Nm 6, 22-27

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Gal 4, 4-7

Lk 2, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Štvrtok 2. 1. 2014 meniny: Alexandra, Karina

Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi B (spomienka)

1 Jn 2, 22-28

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Piatok 3. 1. 2014 meniny: Daniela

Piatok vo Vianočnom období B
alebo Najsvätejšieho mena Ježiš B (ľubovoľná spomienka)

Féria

1 Jn 2, 29 – 3, 6

Ž 98, 1. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

V omši zo spomienky

Flp 2, 1-11

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Lk 2, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš.

Sobota 4. 1. 2014 meniny: Drahoslav

Sobota vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 7-10

Ž 98, 1. 7-8. 9

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Nedeľa 5. 1. 2014 meniny: Andrea

2. nedeľa po narodení Pána B

Sir 24, 1b-2. 12-16

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja.

Ef 1, 3-6. 15-18

Jn 1, 1-18

alebo kratšie

Jn 1, 1-5. 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva ti Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti Kriste, v teba uverili na svete.

2. týždeň

Pondelok 6. 1. 2014 meniny: Antónia

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Zjavenie Pána B (slávnosť)

Iz 60, 1-6

Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Utorok 7. 1. 2014 meniny: Bohuslava

Utorok po Zjavení Pána B
alebo Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Jn 3, 22 – 4, 6

Ž 2, 7-8. 10-11

R.: Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Mt 4, 12-17. 23-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Streda 8. 1. 2014 meniny: Severín

Streda po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 7-10

Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Mk 6, 34-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Štvrtok 9. 1. 2014 meniny: Alexej

Štvrtok po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 11-18

Ž 72, 1-2. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Mk 6, 45-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete.

Piatok 10. 1. 2014 meniny: Daša

Piatok po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 19 – 5, 4

Ž 72, 1-2. 14+15bc. 17

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Lk 4, 14-22a

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Sobota 11. 1. 2014 meniny: Malvína

Sobota po Zjavení Pána B

1 Jn 5, 5-13

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

Lk 5, 12-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Nedeľa 12. 1. 2014 meniny: Ernest

Krst Krista Pána B (sviatok)

Iz 42, 1-4. 6-7

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

Sk 10, 34-38

Mt 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.

3. týždeň

Pondelok 13. 1. 2014 meniny: Rastislav

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 1, 1-8

Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.

Utorok 14. 1. 2014 meniny: Radovan

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 1, 9-20

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Mk 1, 21b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Streda 15. 1. 2014 meniny: Dobroslav

Streda 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 3, 1-10. 19-20

Ž 40, 2+5. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 16. 1. 2014 meniny: Kristína

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 4, 1-11

Ž 44, 10-11. 14-15. 24-25

R.: Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Piatok 17. 1. 2014 meniny: Nataša

Svätého Antona, opáta B (spomienka)

1 Sam 8, 4-7. 10-22a

Ž 89, 16-17. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Sobota 18. 1. 2014 meniny: Bohdana

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 9, 1-4. 10b. 17-19; 10, 1a

Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 19. 1. 2014 meniny: Drahomíra, Mário

2. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 49, 3. 5-6

Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

1 Kor 1, 1-3

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

4. týždeň

Pondelok 20. 1. 2014 meniny: Dalibor

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka Č
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 15, 16-23

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 21. 1. 2014 meniny: Vincent

Svätej Agnesy, panny a mučenice Č (spomienka)

1 Sam 16, 1-13

Ž 89, 20. 21-22. 27-28

R.: Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.

Mk 2, 23-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 22. 1. 2014 meniny: Zora

Streda 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vincenta, diakona a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Štvrtok 23. 1. 2014 meniny: Miloš

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7

Ž 56, 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13

R.: Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.

Mk 3, 7-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa B (spomienka)

Čítania z férie.

Piatok 24. 1. 2014 meniny: Timotej

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Sam 24, 3-21

Ž 57, 2. 3-4. 6+11

R.: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.

Mk 3, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Sobota 25. 1. 2014 meniny: Gejza

Obrátenie svätého Pavla, apoštola B (sviatok)

Sk 22, 3-16

alebo

Sk 9, 1-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Pavlovi.

Nedeľa 26. 1. 2014 meniny: Tamara

3. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 8, 23b – 9, 3

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

1 Kor 1, 10-13. 17

Mt 4, 12-23

alebo kratšie

Mt 4, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

5. týždeň

Pondelok 27. 1. 2014 meniny: Bohuš

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Angely Merici, panny B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 5, 1-7. 10

Ž 89, 20. 21-22. 25-26

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 3, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 28. 1. 2014 meniny: Alfonz

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

2 Sam 6, 12b-15. 17-19

Ž 24, 7. 8. 9. 10

R.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Mk 3, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 29. 1. 2014 meniny: Gašpar

Streda 3. týždňa v Cezročnom období Z

2 Sam 7, 4-17

Ž 89, 4-5. 27-28. 29-30

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 4, 1-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Štvrtok 30. 1. 2014 meniny: Ema

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období Z

2 Sam 7, 18-19. 24-29

Ž 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

R.: Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida.

Mk 4, 21-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Piatok 31. 1. 2014 meniny: Emil

Svätého Jána Bosca, kňaza B (spomienka)

2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17

Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 10-11

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.