December 2013

49. týždeň

Pondelok 2. 12. 2013 meniny: Bibiána

Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. /18. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 102. začalo (20, 27 - 44)

= radové čítanie.

Utorok 3. 12. 2013 meniny: Oldrich

Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. /19. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

310. začalo (Hebr 4, 1 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= radové čítanie.

Streda 4. 12. 2013 meniny: Barbora, Barbara

Streda 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. /20. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

312. začalo (Hebr 5,11 - 6,8)

= radové čítanie, prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Barbore.

Evanjelium na liturgii:

Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24)

= radové čítanie, prípadne aj

Mk 21. začalo (5, 24b - 34)

= svätej Barbore.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Sávovi.

Štvrtok 5. 12. 2013 meniny: Oto

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. /21. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Sávovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Sávovi.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 -15

= všetky tri svätému Mikulášovi.

Piatok 6. 12. 2013 meniny: Mikuláš

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. /22. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

Sobota 7. 12. 2013 meniny: Ambróz

Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. /23. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

220. začalo od polovice (Ef 2, 11 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 72. začalo (13, 18 - 29)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 3, 1 - 15

;

Est 7, 1 - 10

;

Jdt 13, 4 - 20

= všetky tri zo sviatku Počatia.

Nedeľa 8. 12. 2013 meniny: Marína

NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou - prikázaný sviatok. /24. deň filipovky/ 4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= radové čítanie, a

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= zo sviatku Počatia.

Evanjelium na liturgii:

Lk 85. začalo (17, 12 - 19)

= radové čítanie, a

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= zo sviatku Počatia.

50. týždeň

Pondelok 9. 12. 2013 meniny: Izabela

Pondelok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. /25. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

319. začalo (Hebr 8, 7 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 33. začalo (8, 11 - 21)

= radové čítanie.

Utorok 10. 12. 2013 meniny: Radúz

Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. /26. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 34. začalo (8, 22 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Streda 11. 12. 2013 meniny: Hilda

Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. /27. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

323. začalo (Hebr 10, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 36. začalo (8, 30 - 34)

= radové čítanie.

Štvrtok 12. 12. 2013 meniny: Otília

Štvrtok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. /28. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

326. začalo (Hebr 10,35 - 11,7)

= radové čítanie, prípadne aj

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Spiridonovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 39. začalo (9, 10 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Spiridonovi.

Parémie na večierni:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= všetky tri mučeníkom.

Piatok 13. 12. 2013 meniny: Lucia

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. /Svätá mučenica Lucia Panna./ /29. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii:

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom, prípadne aj

327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom, prípadne aj

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= radové čítanie.

Sobota 14. 12. 2013 meniny: Branislava, Bronislava

Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (Presun z nasledujúcej nedele: BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. A náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.) /30. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

228. začalo (Ef 5, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 74. začalo (14, 1 - 11)

= radové čítanie.

Nedeľa 15. 12. 2013 meniny: Ivica

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. /31. deň filipovky/ 5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

257. začalo (Kol 3, 4 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 76. začalo (14, 16 - 24)

= radové čítanie.

51. týždeň

Pondelok 16. 12. 2013 meniny: Albína

Pondelok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. /32. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

329. začalo (Hebr 11, 17 - 23. 27 - 31)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 42. začalo (9,42 - 10,1)

= radové čítanie.

Utorok 17. 12. 2013 meniny: Kornélia

Utorok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. /33. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

333. začalo (Hebr 12, 25 - 26; 13, 22 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj prípadne aj

330. začalo (Hebr 11, 33 - 12, 2a)

= svätému Danielovi a trom mládencom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 43. začalo (10, 2 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 62. začalo (11,47 - 12,1)

= svätému Danielovi a trom mládencom.

Streda 18. 12. 2013 meniny: Sláva, Slávka

Streda 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. /34. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

50. začalo (Jak 1, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 44. začalo (10, 11 - 16)

= radové čítanie.

Štvrtok 19. 12. 2013 meniny: Judita

Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. /35. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

51. začalo (Jak 1, 19 - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 45. začalo (10, 17 - 27)

= radové čítanie.

Piatok 20. 12. 2013 meniny: Dagmara

Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. /36. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

52. začalo (Jak 2, 1 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Ignácovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 46. začalo (10, 23b - 32a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= svätému Ignácovi.

Sobota 21. 12. 2013 meniny: Bohdan

Sobota pred Kristovým narodením. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (Svätá veľkomučenica Anastázia – preklad z nasledujúceho dňa.) /37. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

205. začalo (Gal 3, 8 - 12)

= zo soboty pred Kristovým narodením.

Evanjelium na liturgii:

Lk 72. začalo (13, 18 - 29)

= zo soboty pred Kristovým narodením.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 22. 12. 2013 meniny: Adela

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM - SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. /38. deň filipovky/ 6. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

328. začalo (Hebr 11, 9 - 10. 17 - 23. 32 - 40)

= svätým otcom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 1. začalo (1, 1 - 25)

= svätým otcom.

52. týždeň

Pondelok 23. 12. 2013 meniny: Nadežda

Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. /39. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

53. začalo (Jak 2, 14 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Utorok 24. 12. 2013 meniny: Adam a Eva

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. /posledný deň filipovky/

Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

Mich 5, 2 - 4

,

na 3. hodinke:

Bar 3,36 - 4,4

,

na 6. hodinke:

Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8d-10

,

na 9. hodinke:

Iz 9, 6 - 7

.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

,

na 3. hodinke:

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

,

na 6. hodinke:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

,

na 9. hodinke:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

Mt 2. začalo (1, 18 - 25)

,

na 3. hodinke:

Lk 5. začalo (2, 1 - 20)

,

na 6. hodinke:

Mt 3. začalo (2, 1 - 12)

,

na 9. hodinke:

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

.

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého:

Gn 1, 1 - 13

;

Nm 24, 2-3. 5-9. 17-18

;

Mich 4, 6-7. 5, 2-4

;

Iz 11, 1 - 10

;

Bar 3,36 - 4,4

;

Dan 2, 31-36. 44-45

;

Iz 9, 6 - 7

;

Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8-10

= všetky k sviatku Narodenia.

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

= k sviatku Narodenia.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého:

Lk 5. začalo (2, 1 - 20)

= k sviatku Narodenia.

Streda 25. 12. 2013 Prvý sviatok vianočný

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mt 2. začalo (1, 18 - 25)

= zo sviatku Narodenia.

Apoštol na liturgii:

209. začalo (Gal 4, 4 - 7)

= zo sviatku Narodenia.

Evanjelium na liturgii:

Mt 3. začalo (2, 1 - 12)

= zo sviatku Narodenia.

Štvrtok 26. 12. 2013 meniny: Štefan

Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke - prikázaný sviatok.

Apoštol na liturgii:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

= zo sviatku Zhromaždenia.

Evanjelium na liturgii:

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

= zo sviatku Zhromaždenia.

Piatok 27. 12. 2013 meniny: Filoména

Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov.

Apoštol na liturgii:

58. začalo (1 Pt 1, 1 - 2. 10 - 12; 2, 6 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

17. začalo (Sk 6,8 - 7,5a. 47-60)

= svätému Štefanovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 53. začalo (12, 1 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 87. začalo (21, 33 - 42)

= svätému Štefanovi.

Sobota 28. 12. 2013 meniny: Ivana, Ivona

Sobota po Kristovom narodení. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa - presun z predchádzajúceho štvrtka.)

Apoštol na liturgii:

288. začalo (1 Tim 6, 11b - 16)

= zo soboty po Narodení, prípadne aj

96. začalo od polovice (Rim 8, 3 - 9)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 46. začalo od polovice (12, 15b - 21)

= zo soboty po Narodení, prípadne aj

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätým mučeníkom.

Nedeľa 29. 12. 2013 meniny: Milada

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ - PAMIATKA SVÄTÝCH A SPRAVODLIVÝCH JOZEFA SNÚBENCA, DÁVIDA KRÁĽA A JAKUBA, BOŽIEHO BRATA. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. 7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= z nedele po Narodení.

Evanjelium na liturgii:

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

= z nedele po Narodení.