September 2013

36. týždeň

Pondelok 2. 9. 2013 meniny: Linda

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 4, 13-18

Ž 96, 1+3. 4-5. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Lk 4, 16-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Utorok 3. 9. 2013 meniny: Belo

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Sol 5, 1-6. 9-11

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Lk 4, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 4. 9. 2013 meniny: Rozália

Streda 22. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 1-8

Ž 52, 10. 11

R.: V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky.

Lk 4, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Štvrtok 5. 9. 2013 meniny: Regina

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 9-14

Ž 98, 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

Piatok 6. 9. 2013 meniny: Alica

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 15-20

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána.

Lk 5, 33-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety v Košiciach B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 7. 9. 2013 meniny: Marianna

Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

Kol 1, 21-23

Ž 54, 3-4. 6+8

R.: Pán mi pomáha a udržiava môj život.

Lk 6, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Nedeľa 8. 9. 2013 meniny: Miriama

23. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 9, 13-18

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Flm 9b-10. 12-17

Lk 14, 25-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.

37. týždeň

Pondelok 9. 9. 2013 meniny: Martina

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Kol 1, 24 – 2, 3

Ž 62, 6-7. 9

R.: V Bohu je moja spása i moja sláva.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 10. 9. 2013 meniny: Oleg

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 2, 6-15

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 11. 9. 2013 meniny: Bystrík

Streda 23. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 3, 1-11

Ž 145, 2-3. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, hovorí Pán; lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Štvrtok 12. 9. 2013 meniny: Mária

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Kol 3, 12-17

Ž 150, 1-2. 3-4. 5

R.: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. alebo Aleluja.

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Piatok 13. 9. 2013 meniny: Ctibor

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Tim 1, 1-2. 12-14

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 6, 39-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 14. 9. 2013 meniny: Ľudomil

Povýšenie svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Pane, ty buď našou spásou.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nedeľa 15. 9. 2013 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

POPRAD: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - titul konkatedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

38. týždeň

Pondelok 16. 9. 2013 meniny: Ľudmila

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Č (spomienka)

1 Tim 2, 1-8

Ž 28, 2. 7. 8-9

R.: Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju prosbu.

Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Utorok 17. 9. 2013 meniny: Olympia

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Tim 3, 1-13

Ž 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6

R.: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 18. 9. 2013 meniny: Eugénia

Streda 24. týždňa v Cezročnom období Z

1 Tim 3, 14-16

Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.

Lk 7, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 19. 9. 2013 meniny: Konštantín

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Tim 4, 12-16

Ž 111, 7-8. 9. 10

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán.

Piatok 20. 9. 2013 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Tim 6, 2c-12

Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 21. 9. 2013 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Nedeľa 22. 9. 2013 meniny: Móric

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 8, 4-7

Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8

R.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

1 Tim 2, 1-8

Lk 16, 1-13

alebo kratšie

Lk 16, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka - titul katedrály Č (slávnosť iba v katedrále)

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov.

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

39. týždeň

Pondelok 23. 9. 2013 meniny: Zdenka

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza B (spomienka)

Ezd 1, 1-6

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Utorok 24. 9. 2013 meniny: Ľuboš, Ľubor

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 25. 9. 2013 meniny: Vladislav

Streda 25. týždňa v Cezročnom období Z

Ezd 9, 5-9

(Ž) Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 26. 9. 2013 meniny: Edita

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Ag 1, 1-8

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 27. 9. 2013 meniny: Cyprián

Svätého Vincenta de Paul, kňaza B (spomienka)

Ag 1, 15b – 2, 9

Ž 43, 1. 2. 3. 4

R.: Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej tváre.

Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Sobota 28. 9. 2013 meniny: Václav

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Václava, mučeníka Č
alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Zach 2, 5-9. 14-15d

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 29. 9. 2013 meniny: Michal, Michaela

26. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 6, 1ab. 4-7

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

1 Tim 6, 11-16

Lk 16, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.