Jún 2013

23. týždeň

Pondelok 3. 6. 2013 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Tob 1, 3; 2, 1b-8

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. alebo Aleluja.

Mk 12, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, ty si verný svedok, prvorodený z mŕtvych; ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Utorok 4. 6. 2013 meniny: Lenka

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období Z

Tob 2, 9-14

Ž 112, 1-2. 7-8. 9

R.: Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. alebo Aleluja.

Mk 12, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 5. 6. 2013 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Tob 3, 1-11a. 16-17a

Ž 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 6. 6. 2013 meniny: Norbert

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Norberta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Mk 12, 28b-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Piatok 7. 6. 2013 meniny: Róbert

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Ez 34, 11-16

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Rim 5, 5b-11

Lk 15, 3-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

alebo Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Sobota 8. 6. 2013 meniny: Medard

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 9. 6. 2013 meniny: Stanislava

10. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 17-24

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Gal 1, 11-19

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

24. týždeň

Pondelok 10. 6. 2013 meniny: Margaréta

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 1, 1-7

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi!

Utorok 11. 6. 2013 meniny: Dobroslava

Svätého Barnabáša, apoštola Č (spomienka)

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 10, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Streda 12. 6. 2013 meniny: Zlatko

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 3, 4-11

Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 13. 6. 2013 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 14. 6. 2013 meniny: Vasil

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 4, 7-15

Ž 116, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Sobota 15. 6. 2013 meniny: Vit

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 5, 14-21

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Nedeľa 16. 6. 2013 meniny: Blanka, Bianka

11. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Sam 12, 7-10. 13

Ž 32, 1-2. 5. 7. 11

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Gal 2, 16. 19-21

Lk 7, 36 – 8, 3

alebo kratšie

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

25. týždeň

Pondelok 17. 6. 2013 meniny: Adolf

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 6, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 18. 6. 2013 meniny: Vratislav

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 8, 1-9

Ž 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 19. 6. 2013 meniny: Alfréd

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Romualda, opáta B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 9, 6-11

Ž 112, 1-2. 3-4. 9

R.: Spravodlivý rozdeľuje a dáva. alebo Aleluja.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 20. 6. 2013 meniny: Valéria

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 11, 1-11

Ž 111, 1-2. 3-4. 7-8

R.: Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane. alebo Aleluja.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Piatok 21. 6. 2013 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

2 Kor 11, 18. 21b-30

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 22. 6. 2013 meniny: Paulína

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 12, 1-10

Ž 34, 8-9. 10-11. 12-13

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 23. 6. 2013 meniny: Sidónia

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Zach 12, 10-11; 13, 1

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Gal 3, 26-29

Lk 9, 18-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

26. týždeň

Pondelok 24. 6. 2013 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavný patrón diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Utorok 25. 6. 2013 meniny: Olívia, Tadeáš

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 13, 2. 5-18

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 26. 6. 2013 meniny: Adriána

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 15, 1-12. 17-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 27. 6. 2013 meniny: Ladislav, Ladislava

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ladislava B
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Gn 16, 1-12. 15-16

alebo kratšie

Gn 16, 6b-12. 15-16

Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Piatok 28. 6. 2013 meniny: Beáta

Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Sobota 29. 6. 2013 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

V deň slávnosti

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.

Nedeľa 30. 6. 2013 meniny: Melánia

13. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 16b. 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Gal 5, 1. 13-18

Lk 9, 51-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Hovor, Pane, tvoj sluha počúva; ty máš slová večného života.