« »

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

R.: Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

List Rimanom   −   Rim 7, 18-25a

Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti?

Bratia, viem, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli.

Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána!

Kniha žalmov   −   Ž 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94

R.: Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.
Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, *
veď verím tvojej náuke. R.
Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia, *
daj mi poznať tvoju spravodlivosť. R.
Buď ku mne milosrdný a poteš ma, *
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi. R.
Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, *
lebo tvoj zákon je mojím potešením. R.
Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, *
lebo nimi ma oživuješ. R.
Tvoj som: zachráň ma, *
veď dbám na tvoje príkazy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Vzhľad zeme a neba viete posúdiť.
Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva.

Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?

Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“