« »

Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

List Rimanom   −   Rim 4, 1-8

Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť

Bratia, čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela? Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo?

„Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“

Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti.

Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: „Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov.

Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“

Kniha žalmov   −   Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Blažený, komu sa odpustila neprávosť *
a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta *
a v ktorého mysli niet podvodu. R.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ *
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. R.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, *
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.

Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!

Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“