« »

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka)

R.: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha proroka Aggea   −   Ag 1, 1-8

Stavajte dom, v ktorom budem mať záľubu

V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea judejskému miestodržiteľovi Zorobábelovi, Salatielovmu synovi, a veľkňazovi Jozuemu, Jozedekovmu synovi: „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: ‚Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.‘“

Ale Pán prehovoril prostredníctvom proroka Aggea: „Vám už prišiel čas bývať vo vykladaných domoch, a tento dom bude pustý?

Preto teraz hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Veľa ste siali, zvážate málo; jedli ste, a nenasýtili ste sa; pili ste, a neopojili ste sa; obliekali ste sa, ale teplo vám nebolo; a kto pracoval za mzdu, dával ju do deravého vrecka.

Toto hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom, v ktorom budem mať záľubu a slávu, hovorí Pán.“

Kniha žalmov   −   Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.
Spievajte Pánovi pieseň novú; *
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, *
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. R.
Nech oslavujú jeho meno tancom, *
nech mu hrajú na bubne a na citare.
Lebo Pán miluje svoj ľud *
a tichých venčí víťazstvom. R.
Nech svätí jasajú v sláve, *
nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách; *
všetkým jeho svätým to bude na slávu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Jána som dal ja sťať.
Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.