« »

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Kniha Exodus   −   Ex 14, 21 – 15, 1a

Izraeliti prešli stredom mora po suchu

Mojžiš vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysušil. Voda sa rozdelila a Izraeliti šli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici.

Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi doprostred mora.

Ale v čase rannej stráže sa Pán pozrel z ohnivého a oblačného stĺpa na Egypťanov a ich vojsko uviedol do zmätku. Hamoval kolesá na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto Egypťania hovorili: „Utekajme pred Izraelitmi, lebo Pán za nich bojuje proti nám.“

A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.“

Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim Egypťanom a Pán ich prikryl vlnami uprostred mora.

Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazdcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal.

No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici.

Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov. Videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú Pán zdvihol proti nim. Ľud sa bál a uverili Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi.

Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali Pánovi túto pieseň:

Kniha Exodus   −   Ex 15, 8-9. 10+12. 17

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody; †
pohyblivé vlny ako hrádza postáli, *
hlbiny stuhli uprostred mora.
Nepriateľ si povedal: „Budem ich prenasledovať, chytím ich; †
rozdelím korisť a moja duša sa nasýti. *
Vytasím svoj meč, moja ruka ich pozabíja!“ R.
Zavial tvoj vietor a prikrylo ich more; †
utonuli sťa olovo v mohutných vodách. *
Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. R.
Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva, †
v svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil; *
vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“