« »

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha Tobiáš   −   Tob 12, 1. 5-15. 20

A teraz velebte Pána; ja vystupujem k Bohu

V tých dňoch Tobi zavolal svojho syna Tobiáša a povedal mu: „Tomu človeku, čo išiel s tebou, musíme preukázať poctu a pridať k jeho odmene.“ Tobi ho zavolal a povedal: „Prijmi ako odmenu polovicu zo všetkého, čo si priniesol, a choď v zdraví.“

Vtedy Rafael zavolal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho. S úctou zjavujte Božie slovo a neváhajte ho oslavovať. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky je čestné zjavovať a oslavovať.

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna a spravodlivosť. Lepšie je mať trošku, ale spravodlivo, ako veľa, ale hriešne. Lepšie je dávať almužnu ako kopiť zlaté poklady. Almužna vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú almužnu, budú prekypovať životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nič pred vami nezamlčím. Už som vám prezradil: Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky je čestné zjavovať.

Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal slová vašej modlitby pred jasnosť Pánovej tváre. A keď si pochovával mŕtvych, takisto. A pretože si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. A Boh ma znova poslal, aby som uzdravil teba i Sáru, tvoju nevestu.

Ja som Rafael, jeden zo siedmich svätých anjelov, čo sme pri Pánovi a predstupujeme pred Pánovu velebu.

A teraz velebte Pána na zemi a oslavujte Boha. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte.“ A vystúpil.

Kniha Tobiáš   −   Tob 13, 2c-f. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. R. 
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte kráľa vekov. R. 
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. R. 
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. R. 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“