« »

Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie.
Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.
(Svätá mučenica Agáta.)

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13)

Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem – a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu –, kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami naveky. Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo kráčajú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa, pani, prosím – nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku –, aby sme jeden druhého milovali. A to je láska: kráčať podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho kráčali. Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v Kristovom učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby vaša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Amen.

Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41)

V tom čase vzali Ježiša a viedli ho na ukrižovanie. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabachthani?”, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.” Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.” Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.” Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.