« »

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

List Hebrejom   −   Hebr 12, 18-19. 21-24

Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa.“

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Kniha žalmov   −   Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Veľký je Pán a hoden každej chvály *
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, *
je celej zemi na radosť. R.
Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. R.
Čo sme počuli, to sme aj videli *
v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha: *
Boh ho založil naveky. R.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo *
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože, †
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; *
tvoja pravica je plná spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Začal ich posielať

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.