« »

Utorok po 3. adventnej nedeli

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

Kniha proroka Sofoniáša   −   Sof 3, 1-2. 9-13

Mesiášska spása sa sľubuje všetkým chudobným

Toto hovorí Pán: „Beda ti, odbojné a poškvrnené, násilnícke mesto! Nepočúvlo hlas, nedbalo na výstrahu, nedúfalo v Pána, k svojmu Bohu sa neobrátilo. ‚Očistím teda pery národom, aby všetci vzývali Pánovo meno, aby mu všetci svorne slúžili. Až spoza riek Etiópie budú mi prinášať obety moji ctitelia, potomci môjho rozptýleného ľudu. V ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny, ktorými si sa prehrešilo proti mne, lebo vtedy z teba odstránim nadutých chvastúňov, a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu.

Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný.‘ Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.“

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, *
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal *
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. R.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, *
a zachraňuje zlomených na duchu.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, *
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.
Prišiel Ján a hriešnici mu uverili

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“