« »

Piatok po 1. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Svätej Barbory, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.
Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 29, 17-24

V ten deň sa oči slepých rozhliadnu

Toto hovorí Pán, Boh: „Či sa o krátku chvíľu Libanon nezmení na ovocný sad a nebude ten sad ako les? V ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu.

Pokorní sa rozveselia v Pánovi a najbiednejší zajasajú v Svätom Izraela, lebo padol násilník, zhynul posmievač; zničení sú všetci, čo osnovali neprávosť, čo nútili ľudí hovoriť falošne, čo sudcom v bráne kládli osídla a falošnými rečami ničili spravodlivého.

Preto takto hovorí Jakubovmu domu Pán, ktorý vykúpil Abraháma: ‚Nebude sa už hanbiť Jakub, už nesčervenie jeho tvár. Ale keď uvidia na sebe dielo mojich rúk, budú si ctiť moje meno, budú uctievať Jakubovho Svätého, báť sa budú Boha Izraelovho. Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť.‘“

Kniha žalmov   −   Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.
Pán je moje svetlo a moja spása, *
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, *
pred kým sa mám strachovať? R.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, *
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu *
a obdivoval jeho chrám. R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 27-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.
Dvom slepcom, ktorí uverili v Ježiša, sa otvorili oči

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“

Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“

Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.

Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“

No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.