« »

Štvrtok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici.
Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

252. začalo (Kol 1, 24 – 29)

Bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho plánu, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi Ježišovi. O to sa namáham a borím podľa jeho pôsobenia, ktoré vo mne silne účinkuje.

Lk 41. začalo (9, 7 – 11)

V tom čase tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo Ježiš konal, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,” iní: „Zjavil sa Eliáš,” zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.” A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?” A chcel ho vidieť. Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel na pusté miesto, ktoré je pri Betsaide. Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. On ich prijal, hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali.