« »

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

List Galaťanom   −   Gal 5, 1-6

Ani obriezka nič neznamená, ale viera činná skrze lásku

Bratia, slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.

A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.

Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.
Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, *
tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil. R.
Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, *
veľmi dôverujem tvojim výrokom. R.
Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, *
na večné veky. R.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, *
lebo dbám na tvoje príkazy. R.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov, *
lebo som si ich obľúbil. R.
Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom,
ktoré som si obľúbil *
a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Dajte almužnu a všetko vám bude čisté

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.

Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“