« »

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Jób   −   Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16

Teraz ťa vidím vlastnými očami; preto si robím výčitky

Jób povedal Pánovi: „Ja viem, že ty môžeš všetko a tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto môže bez toho, že by mal vedomosť, zastierať tvoje plány? Hovoril som o tom, čomu nerozumiem, o divoch, ktoré presahujú moju chápavosť. Len z počutia som ťa poznal doteraz, no teraz ťa vidím vlastnými očami. Preto si robím výčitky a kajám sa v prachu a popole.“

A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok. Jób nadobudol štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. Mal znova sedem synov a tri dcéry. Jednej dal meno Holubica, druhej meno Kasia, tretej meno Roh krásy. V šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry.

A ich otec im dal aj podiel na dedičstve s ich bratmi.

Jób potom žil ešte stoštyridsať rokov a videl svoje deti i deti svojich detí až po štvrté pokolenie. A zomrel starý a sýty svojich dní.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Nauč ma dobrotivosti múdrosti a poznaniu, *
veď verím tvojej náuke. R.
Že som bol pokorený, dobre mi, *
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. R.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a že si ma právom pokoril. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Som tvojím služobníkom; *
daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.