« »

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Jób   −   Jób 19, 1. 21-27

Viem, že môj vykupiteľ žije

Jób prehovoril takto: „Zľutujte, zľutujte sa aspoň vy, moji priatelia, nado mnou, lebo sa ma dotkla ruka Pánova. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom; a hoc moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím, moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom.“

Kniha žalmov   −   Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: *
„Hľadajte moju tvár!“ R.
Pane, ja hľadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. *
ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Váš pokoj na ňom spočinie

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“