« »

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha prísloví   −   Prís 21, 1-6. 10-13

Rozličné výpovede

Ako vodné struhy je srdce kráľa v Pánovej ruke, vedie ho, kadiaľ chce.

Vo vlastných očiach je správna každá cesta človeka, lenže srdcia posudzuje Pán.

Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta.

Pyšné oči a naduté srdce, pochodeň bezbožných, sú hriech.

Zámery usilovného človeka vedú vždy k hojnosti, ale kto je unáhlený, má vždy nedostatok.

Kto zhŕňa poklady lživým jazykom, toho vietor ženie do osídel smrti.

Duša bezbožného túži po zle, nad svojím blížnym sa nezľutuje.

Keď trescú posmievača, neskúsený múdrie, a keď poúčajú múdreho, získava vedomosť.

Spravodlivý pozoruje dom bezbožného a hriešnikov vrhá do nešťastia.

Kto si zapcháva ucho pred krikom bedára, raz bude volať tiež, a vyslyšaný nebude.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho. R.
Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch. R.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, *
na večné veky. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.

Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“

On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály
(v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.
Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov. – L IV, 711 n., alebo duchovných pastierov – L IV, 728 n.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 4, 1-5

Pán vyjaví úmysly sŕdc

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.
Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“